Onderweg naar een schone toekomst met
Duurzame Dieselbrandstoffen

Onze producten Onze dealers

Wat wij belangrijk vinden

CO2-reducerend

Als er zich een te hoog gehalte aan CO2 in onze dampkring bevindt, verandert deze in een isolatiedeken. Hierdoor wordt de aarde warmer dan wenselijk is, met alle gevolgen van dien. In Nederland verbruiken wij op jaarbasis bijna 7 miljard liter diesel. Dit resulteert in een toename van 20 miljard kilogram CO2 per jaar! Onze duurzame dieselbrandstoffen reduceren deze CO2-uitstoot van 17% tot wel 89%!

Emissiearm

Een motor die diesel verbruikt, produceert vervuilende uitlaatgassen. Onze duurzame dieselbrandstoffen verminderen deze schadelijke uitstoot in oudere dieselmotoren met wel 70%. In de moderne en veel schonere dieselmotoren reduceren onze duurzame diesels de schadelijke uitstoot nog steeds met ruim 30%. Onze duurzame dieselbrandstoffen zijn dus veel beter voor het milieu, de motor, de luchtkwaliteit en onze gezondheid.

Brandstofbesparend

Onze duurzame dieselbrandstoffen beschikken over een hoogwaardige kwaliteit, een grote productzuiverheid en een hoog cetaangetal. Dit resulteert in een veel betere benutting van de beschikbare energie. Hierdoor ontstaat minder emissie en een beter rendement. Dit resulteert in veel gevallen in een forse brandstofbesparing en minder vervuiling.

Herwinbare brandstof

Een groot deel van de benodigde grondstoffen van onze duurzame dieselbrandstoffen zijn herwinbare grondstoffen. Een voordeel is dat herwinbare grondstoffen zorgen voor minder benodigde delfstoffen. Weet u hoeveel kubieke kilometer aan gas en olie er in de laatste honderd jaar uit onze aardbol omhoog is gepompt? Wat zijn de geologische gevolgen hiervan op langere termijn? Zeker iets om over na te denken.

Brandstof uit plantaardige afvalolie

“Food for Fuel” is een onacceptabele toepassing. Daarom worden onze duurzame grondstoffen gewonnen uit plantaardige afvaloliën. Deze oliën hebben eerst hun toepassing gehad in de voedselbereiding. De afvalproducten, die hiervan overblijven en afgevoerd moeten worden, zetten wij om in hoogwaardige duurzame dieselbrandstoffen op synthetische basis.

Hoogwaardige kwaliteit

De duurzame dieselbrandstoffen van Future Fuels zijn technisch hoogwaardiger dan gewone diesel. De winterbestendigheid, de smering, het cetaangetal, de productzuiverheid, het watergehalte en de emissie na verbranding zijn factoren die alle van wezenlijk belang zijn. Op al deze waarden presteren onze duurzame dieselbrandstoffen beter dan ‘gewone’ minerale dieselproducten. Genormeerd én gecertificeerd. Een betrouwbaar gevoel!

ISCC- EU gecertificeerd

Onze duurzame dieselbrandstoffen zijn ISCC-EU gecertificeerd. Ons bedrijf is ook ISCC-EU gecertificeerd. Waarom? Het ISCC-EU is een bewaker van de duurzaamheidsketen. Zij volgen het volledige proces van onze duurzame dieselbrandstoffen vanaf het begin van de productie tot aan de aflevering bij u in de tank. Alle energie die daarvoor nodig is, wordt meegewogen in de milieubelasting. Wanneer een product dus 80% CO2 reduceert, geldt dit over de gehele keten! Hiervoor wordt ons bedrijf jaarlijks gecontroleerd door middel van een intensieve audit. Daarnaast bewaakt het ISCC-EU ook de uitgangspunten die van belang zijn voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Het ISCC-EU ziet er op toe dat de grondstoffen voor onze duurzame dieselbrandstoffen komen uit landen waar:

Op sociaal gebied: Wetgeving is voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen
Wetgeving geldt welke kinderarbeid verbiedt
Op maatschappelijk gebied: Vrij is van “food for fuel” problematiek
Geen voedselprijsopdrijvend effect veroorzaakt
Op milieugebied: Geen bossen of wouden laat wijken voor bio-olieproductie
Natuurgebieden in stand blijven en beschermd worden

Onze producten

Eco2Fuel

 • Emissie verlagend
 • 17% CO2 reducerend
 • EN590 genormeerd
 • ISCC-EU gecertificeerd

Eco2Fuel+

 • Emissie verlagend
 • 24-45% CO2reducerend
 • EN590 genormeerd
 • ISCC-EU gecertificeerd

SsynFuel+

 • Emissie arm
 • >89% CO2 reducerend
 • EN15940 genormeerd
 • ISCC-EU gecertificeerd

 

Onze dealers

Future Fuels Wholesale heeft sinds medio 2016 een landelijk dekkend netwerk aan dealers en distributeurs. Hiermee leveren wij onze revolutionaire en unieke duurzame dieselbrandstoffen door heel Nederland. Wanneer u op de onderstaande link klikt, krijgt u het overzicht van onze huidige dealers. Neem contact op met de dealer bij u in de buurt.

Bekijk onze dealers

Veelgestelde vragen

Duurzame dieselbrandstoffen van Future Fuels zijn (nog) niet beschikbaar via een tankstationnetwerk. Onze dealers en distributeurs verzorgen de leveringen in homebase installaties. Bent u als bedrijf nog niet in het bezit van een homebase installatie en u wilt toch graag de duurzame dieselbrandstoffen van Future Fuels gaan gebruiken? Neem dan contact op met één van onze dealers voor advies en levering van de homebase installaties en de duurzame dieselbrandstoffen.

De kostprijzen van deze duurzame dieselbrandstoffen zijn hoger dan gewone diesel. Het uitgangspunt “de vervuiler betaald” gaat in deze helaas niet op. Het product is ook veel beter dan gewone diesel. Beter voor het milieu, beter voor de motor en beter voor u. Iets wat beter is, is vaak ook wat duurder. Voor een exacte offerte vragen wij u contact op te nemen met de dealer bij u in de buurt.

De ISCC-EU certificaten van het product en van ons bedrijf zijn uw garantie op duurzaamheid. Onze duurzame dieselbrandstoffen zijn revolutionair en elke levering is voorzien van een ISCC-EU BDS document, waarmee u kunt aantonen bij organisaties zoals Lean & Green, de Prestatieladder, de SKAO, waarmee en hoeveel CO2 u feitelijk hebt gereduceerd.