Blauwe Diesel voor particulieren

Wat is Blauwe Diesel?

Blauwe Diesel is een zogenaamde HVO-brandstof. Deze afkorting staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. Blauwe Diesel is een volledige dieselvervanger en geen brandstoftoevoeging (brandstofadditief). Blauwe Diesel wordt gemaakt van plantaardige afval oliën, dit zijn hernieuwbare grondstoffen.

Maar als Blauwe Diesel gemaakt wordt van afval, kan het dan wel goed zijn? Het antwoord is, ja. Het is technisch zelfs beter dan gewone diesel. Blauwe Diesel bevat minder water, het verbrandt schoner en de brandstof is zuiverder. Hieronder vind je meer over de grondstoffen en de specifieke eigenschappen van Blauwe Diesel.

 

Grondstoffen en productieprocesBlauwe diesel Ssynfuel + Duurzame diesel

Blauwe Diesel wordt gemaakt van afval en is daarom een circulair product. Het afvalproduct bestaat uit resten van plantaardige oliën die eerst een voedseldoel hebben gediend. De afvalproducten die vrijkomen zodra de grondstof is klaargemaakt voor menselijke consumptie, worden normaal gesproken gestort of verbrand. Nu gebruiken we deze afvalproducten om Blauwe Diesel van te maken. Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om nog meer restafval zo te bewerken dat het geschikt is om Blauwe Diesel van te maken, zoals: oude autobanden, cellulose (oud papier) en algen. Een mooie ontwikkeling!

 

Eigenschappen

Hieronder staan de diverse eigenschappen van Blauwe Diesel beschreven.

Klik met je muis over de icoontjes voor meer informatie.

100% afvalvermindering

Blauwe Diesel 100 wordt gemaakt van plantaardige afvaloliën 2. Deze oliën moeten eerst een voedseldoel hebben gediend. De plantaardige afvalolieproducten die hiervan overblijven, zijn de grondstof voor de Blauwe Diesel 100. Blauwe Diesel 100 is hiermee een circulaire brandstof. Dat bedoelen we met afval verminderend.

Lees meer

Blauwe Diesel 100 is niet schadelijk voor het milieu

Blauwe Diesel 100 breekt niet vanzelf af. Dan zou de kwaliteit van de brandstof instabiel zijn en dat is niet het geval. Maar als we Blauwe Diesel 100 morsen in het milieu, dan wordt het bodemleven niet gedood. Dit bodemleven zet de Blauwe Diesel 100 vervolgens om tot voor de natuur onschadelijke componenten. Dit noemen we biologisch afbreekbaar.

Lees meer

Tot wel 10% brandstofbesparing

Blauwe Diesel blends hebben een hoog cetaangetal. Een hoog cetaangetal zorgt voor een snellere en efficiëntere verbranding. Bij een mengsel van Blauwe Diesel met gewone diesel (blend) leidt dit hogere cetaangetal in combinatie met een hoge energiewaarde tot een mogelijke brandstofbesparing of vermogenstoename.

Lees meer

Onze Blauwe Diesel 100 is CO2 neutraal!

Dit heeft betrekking op de CO2-uitstoot. Blauwe Diesel 100 wordt gemaakt uit plantaardige afvaloliën. Door de groei van de plant wordt de CO2 eerst onttrokken aan de lucht. Pas bij het verbranden van de Blauwe Diesel 100 komt deze CO2 weer vrij in de lucht. Bij het verbranden van Blauwe Diesel 100 voegen we dus geen extra CO2 toe aan het milieu. Dit noemen we CO2 neutraal.

Lees meer

Emissiereductie van 30 – 70%

Blauwe Diesel 100 is een zuivere vloeistof, een brandstof met een heel hoog cetaangetal. Het cetaangetal zorgt ervoor dat de Blauwe Diesel 100 sneller en dus efficiënter verbrandt dan fossiele diesel. Het gevolg hiervan is dat Blauwe Diesel 100 na verbranding veel minder uitlaatgassen produceert dan fossiele diesel. Dit noemen we emissiearm.

 

Lees meer

Onze Blauwe Diesel 100 is fossielvrij!

Blauwe Diesel 100 wordt gemaakt uit plantaardige afvaloliën. Gewone diesel wordt gemaakt van aardolie, dit noemen we fossiele diesel. Blauwe Diesel 100 wordt dus niet gemaakt van aardolie of aardgas. Daarom noemen wij Blauwe Diesel 100 fossielvrij.

Lees meer

Onze grondstof raakt nooit op

De Blauwe Diesel 100 wordt geproduceerd uit plantaardige afvaloliën die eerst een voedseldoel gediend moeten hebben. Deze plantaardige olie wordt ieder jaar opnieuw geproduceerd voor voedselproducten waarvan het afval dan weer voor de Blauwe Diesel 100 wordt gebruikt. De grondstof is dus ieder jaar opnieuw herwinbaar. Dit noemen we een herwinbare grondstof.

Lees meer

Leverancier Future Fuels, producent Nesté en Blauwe Diesel zelf zijn allemaal ISCC-EU gecertificeerd.  ISCC-EU is een wereldwijd het toonaangevende certificatie systeem. Doormiddel van een jaarlijkse audit controleren zij het volledige proces van onze duurzame dieselbrandstoffen. Van grondstof tot levering bij de klant. Daarnaast bewaken ze ook de uitgangspunten voor het Maatschapelijk Verantwoord Ondernemen.

Lees meer

Het hele jaar door winterbestendig

Blauwe Diesel 100 is het gehele jaar door winterbestendig, ook in de zomer. Dit doen we omdat deze brandstof veel toegepast wordt in noodstroomaggregaten van bedrijven en instellingen waarbij niet ieder jaar de tank helemaal leeg wordt gebruikt. Blauwe Diesel 100 kan maximaal beschermd worden tot -42 graden Celsius. Dat is pas echt winterbestendig.

Lees meer

Normering en garantie

Je kunt probleemloos met een dieselvoertuig op Blauwe Diesel 100 rijden. Blauwe Diesel is technisch zelfs beter voor je motor dan gewone fossiele diesel. Als het gaat om garantiebehoud voldoet de Blauwe Diesel 100 aan de ASTM D975. Dat is de standaard brandstofnormering voor brandstoffen in Amerika. Wil je weten of je garantie behoudt als je rijdt op Blauwe Diesel 100? Kijk dan in het instructieboekje van je voertuig of vraag het na bij de dealer.

 

Tanklocaties Blauwe Diesel

Hieronder vind je een overzicht van de locaties waar je Blauwe Diesel kunt tanken met de pinpas.

Tanklocaties

Veelgestelde vragen

Blauwe Diesel is technisch beter dan gewone diesel. Blauwe Diesel bevat minder water ( het trekt ook geen water aan), het verbrand schoner en de brandstof is zuiverder. Hiernaast vind je de specificaties van Blauwe Diesel ten opzichte van gewone diesel.

De EN15940 norm is de Europese norm waaraan Blauwe Diesel B100 moet voldoen. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen waaraan de brandstof moet voldoen, waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt. De Blauwe Diesel B100 voldoet aan de EN15940. Als een dieselmotor is vrijgegeven voor deze norm dan kan de Blauwe Diesel B100 gebruikt worden met behoud van de garantie.   De ASTM D975 norm is de Amerikaanse norm waaraan Blauwe Diesel B100 moet voldoen. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen waaraan de brandstof moet voldoen, waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt. De Blauwe Diesel B100 voldoet aan de ASTM D975. Als een dieselmotor is vrijgegeven voor deze norm dan kan de Blauwe Diesel B100 gebruikt worden met behoud van de garantie.     De EN590 norm is de norm waaraan fossiele diesel moet voldoen. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen waaraan de brandstof moet voldoen, waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt. De fossiel diesel voldoet aan de EN590. Als een dieselmotor is vrijgegeven voor deze norm dan kan de fossiele diesel gebruikt worden met behoud van de garantie. Of je voertuig vrijgegeven is voor Blauwe Diesel (HVO) vindt je in de handleiding van je auto.   Of je voertuig vrijgegeven is voor Blauwe Diesel (HVO) vindt je in de handleiding van je auto. Mocht je twijfelen neem dan contact op met je dealer of de fabrikant.  
Ja, de dieselmotor loopt op Blauwe Diesel stiller dan op fossiele Diesel. Dit heeft te maken met het hoge cetaangetal. Hierdoor verbrand de Blauwe diesel beter en completer. Hierdoor loopt de motor stiller en soepeler.
De scheikundige naam van Blauwe Diesel is HVO. Dit is de afkorting voor Hydrotreated Vegetable Oil. Deze term staat voor een met waterstof behandelde plantaardige (afval) olie. HVO is een “container begrip”. Je hebt goede en slechte HVO producten. Dat kan gelden voor de grondstoffen die gebruikt zijn voor de brandstof maar ook voor de brandstof zelf. Blauwe Diesel is een HVO die op al deze fronten de beste keuze is. Dat betekend dat de grondstoffen, de productie en de logistiek  zorgvuldig  worden gecontroleerd en bewaakt op kwaliteit.
Blauwe Diesel is geen biodiesel. Biodiesels behoren tot de groep van de FAME producten (Fatty Acid Methyl Ester). Blauwe diesel behoort tot de groep HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Blauwe Diesel heeft dezelfde molecuulstructuur als fossiele diesel. Biodiesel heeft een heel andere molecuulstructuur, en bevat veel vetzuren. Dit geldt in het geheel niet voor Blauwe Diesel.  
Fossielvrij Diesel wordt gemaakt van aardolie of aardgas (GTL: Gas To Liquid). We noemen dit ook fossiele dieselproducten. Blauwe Diesel wordt niet gemaakt van aardolie of aardgas. Daarom noemen wij Blauwe Diesel fossielvrij. Emmisie arm Blauwe Diesel is een zuivere vloeistof, een brandstof met een heel hoog cetaangetal. Het cetaangetal zorgt ervoor dat de zuivere vloeistof sneller en dus veel schoner verbrandt dan fossiele diesel. Het gevolg hiervan is dat Blauwe Diesel na verbranding bijna geen uitlaatgassen meer produceert. Klimaatneutraal Dit heeft betrekking op de CO2 uitstoot. Groene stroom noemen we vaak klimaatneutraal, omdat tijdens het rijden van een elektrische auto op groene stroom er geen CO2 wordt uitgestoten. Bij Blauwe Diesel wordt door de groei van de plant t.b.v. de plantaardige olie, de CO2 eerst onttrokken uit de lucht. Pas bij het verbranden van de Blauwe Diesel komt deze CO2 weer terug in de lucht. Bij het verbranden van Blauwe Diesel voegen we dus geen extra CO2 toe aan het milieu. Dit stukje van de keten noemen we ook wel TTW (Tank To Wheel).
Jazeker, bij de uitlaat komt CO2 naar buiten die de plant in het seizoen daarvoor aan de lucht heeft onttrokken. Dat noemen we CO2 neutraal. Maar Blauwe Diesel moet ook worden geproduceerd en getransporteerd. In dit proces wordt er wel CO2 toegevoegd aan het milieu. Als je deze uitstoot vergelijkt met de productie en transport van fossiele diesel dan is de CO2 uitstoot bij Blauwe Diesel maar liefst 89% lager. Er zijn verschillende manieren om CO2 uitstoot te berekenen. De meeste bekende rekenwijzen zijn  well to tank (wtt) tank to wheel ( ttw) en well to wheel (wtw)  Hieronder vind je een overzicht van de specificaties van Blauwe Diesel per rekenwijze. Bron: www.co2emmisiefactoren.nl
Blauwe Diesel wordt gemaakt van afvalproducten en is daarom een circulair product. Het afvalproduct bestaat uit resten van plantaardige oliën uit de voedingsmiddelenindustrie. In deze sector wordt heel veel gebruik gemaakt van plantaardige oliën voor voedselbereiding. Alle plantaardige afvalolie producten die daarbij vrijkomen, kunnen wij gebruiken als grondstof voor Blauwe Diesel.
Nee, er wordt voor de productie van Blauwe Diesel geen palmolie gebruikt. Palmolie moet ook niet gebruikt worden voor brandstof, maar voor voeding. Wel kunnen we de afvalproducten gebruiken die vrijkomen wanneer de palmolie klaar is gemaakt voor menselijke consumptie in voedingsmiddelen. Deze afval werd voorheen gestort of verbrand in een verbrandingsoven maar kan nu worden gebruikt om Blauwe Diesel te maken.
Of je voertuig vrijgegeven is voor HVO brandstoffen vindt je in de handleiding van je auto. Mocht je twijfelen neem dan contact op met je dealer of de fabrikant. In de Scandinavische landen, Amerika en Canada rijdt het overgrote deel aan dieselvoertuigen ook op dit product. Daar noemen ze het HVO.
Omdat Blauwe Diesel de roetuitstoot reduceert tot wel 70% in vergelijk met fossiele diesel, wordt de EGR klep in de motor ook veel minder gauw vuil. Dit is goed voor de motor. Alle uitlaatgas nabehandel systemen worden minder zwaar vervuild door Blauwe Diesel.
Blauwe Diesel is technisch geschikt voor alle dieselmotoren, dus ook dieselmotoren in schepen en generatoren. Het voordeel van Blauwe Diesel is dat je geen last meer hebt van rook en reuk van uitlaatgassen (als je voor de wind uit vaart). In de salon van het schip ruik je niet meer de dieselgeur vanuit het motorcompartiment. Als je morst met tanken heb je geen milieuschade veroorzaakt. De motor loopt stiller, waardoor er minder trillingen en geluidsoverlast ontstaat. En bij elke verbruikte liter Blauwe Diesel reduceert je maar liefst 89% CO2 ten opzichte van fossiele diesel.
Wij kunnen heel veel opschrijven, maar de Renewable Energy Directive uit Europa bepaalt wat duurzaam is en wat niet. Zij stellen op Europees niveau ook vast hoe de CO2 reductie berekend moeten worden. Dit wordt onder andere gecontroleerd door de organisatie van het ISCC. Het ISCC zorgt voor een duurzaamheidsketen, die op grond van de RED wetgeving alle grondstofstromen en eindproducten volgt. Vanaf de grondstof tot aan het eindproduct, de Blauwe Diesel. Dit moet worden vastgelegd in een uitgebreide administratie voorzien van certificaten en gecontroleerd door externe auditoren. De fabrikant Neste, Future Fuels en het product Blauwe Diesel zijn ISCC-EU gecertificeerd. De duurzaamheid is volkomen geborgd.
Blauwe Diesel kent technisch geen nadelen en op het gebied van duurzaamheid verslaat het de fossiele diesel op alle fronten. Maar een goed product is ook duurder geprijsd.
De prijs van Blauwe Diesel is  afhankelijk van de grondstofprijzen, 20 tot 25 cent hoger dan de gewone fossiele diesel. De prijs van Blauwe Diesel ontwikkeld zich anders dan de fossiele diesel. Dit komt omdat de grondstoffen waaruit de brandstof wordt gemaakt niet gelijk zijn.
Het verbruik van Blauwe Diesel is gelijk aan reguliere diesel.
Qua uitstoot is een oude dieselmotor die draait op Blauwe Diesel minstens zo schoon, zo niet schoner dan de nieuwste dieselmotoren op gewone diesel. Bij een milieuzone wordt helaas niet gekeken naar het type brandstof, maar naar het type motor. En een oude motor komt er niet in, ook niet op Blauwe Diesel.
AdBlue is een product wat uit water bestaat met een beetje ureum. Dit kun je niet gebruiken als brandstof. Het heeft als doel om de NOx (stikstofoxide) te reduceren.  Blauwe Diesel is een brandstof en heeft een lagere NOx uitstoot dan fossiele diesel bij verbranding (stikstofoxide). De reductie hiervan verschilt per motor en kan variëren van 3% tot 20%. De AdBlue systemen meten de hoeveelheid NOx in het uitlaatsysteem. De AdBlue wordt ingespoten om de uitstoot van NOx te reduceren. Wanneer ze minder NOx meten wordt er minder adblue ingespoten.
Nee, Blauwe Diesel schuimt in het geheel niet. Als het brandstofpistool afslaat, hoeft je niet lang na te tanken om de tank goed vol te krijgen.  
© 2019 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric