EN15940 genormeerd

Wat betekent ‘EN15940 genormeerd’? De letters EN staan voor Europese Norm. Een norm bevat een vastgesteld aantal regels en voorwaarden waaraan een product in de Europese Unie moet voldoen. De EN15940 is de normering waaraan alle synthetische dieselsoorten moeten voldoen die geleverd en gebruikt worden binnen de Europese Unie.

Waar moet je dan aan denken? Het gaat dan onder andere om de minimale smering, het vlampunt, de vorstbeveiliging en het maximale watergehalte in de brandstof. Zo kent de EN15940 norm meer dan twintig parameters met minimum en/of maximum waarden. Dat is enorm belangrijk. Als je paraffinische diesel voldoet aan de EN15940 norm, dan weet je zeker dat het product van hoge en constante kwaliteit is én het hele jaar door dezelfde hoge kwaliteit behoudt. Neste MY Renewable Diesel valt onder de groep paraffinische dieselsoorten. Scheikundig is de benaming van Neste MY Renewable Diesel; HVO. Dit is de afkorting voor Hydrotreated Vegetable Oil. HVO is dus een paraffinische dieselsoort.

 

Garantie motorenfabrikanten

Omdat er in de Europese Unie een vastgestelde norm voor parafinische diesel geldt, kunnen de dieselmotorenfabrikanten hun motoren afstemmen op deze paraffinische dieselproducten. Hierdoor werken de dieselmotoren die vrijgegeven zijn voor deze norm langdurig, betrouwbaar en zonder storingen en schades. Mede hierdoor zijn de fabrikanten instaat om jou als klant garantie te geven op hun motoren. Dit is dan wel onder de voorwaarde dat je EN15940 genormeerde brandstof gebruikt. Niet alle dieselmotoren zijn hiervoor vrijgegeven. Raadpleeg hiervoor je instructieboekje of informeer bij je dealer.

 

Hoe werkt deze garantie dan? Als je (per ongeluk) een keer benzine tankt en daarmee op een dieselmotor gaat rijden, dan gaat de motor kapot. Als je dan bij de leverancier komt en vraagt naar de garantieregeling, dan zal de leverancier eerst controleren of je wel een genormeerde brandstof gebruikt die vrijgegeven is voor het type dieselmotor. Als dit niet het geval blijkt te zijn, vervalt de garantieregeling van de leverancier en moet je zelf de kosten dragen. Het is dus van het allergrootste belang dat je brandstof tankt met de juiste normering.

 

Niet genormeerde paraffinische diesel verkrijgbaar?

Is er dan ook een ‘niet genormeerde paraffinische diesel’ te krijgen? Jazeker, er zijn verschillende goedkopere, normloze, synthetische dieselsoorten verkrijgbaar op de Nederlandse markt. Dit heeft te maken met de instabiele en slechte kwaliteit van deze brandstof. Hierdoor zal de EN15940 normering ook niet van toepassing kunnen zijn op deze producten. Je moet dan denken aan zaken zoals verontreiniging, vorstbestendigheid, een te hoge viscositeit, een te lage smering of het bijmengen van FAME (biodiesel). Dit zijn oorzaken waardoor de EN15940-norm komt te vervallen en daarmee ook de garantie. Gebruik dus Neste MY Renewable Diesel, genormeerd conform de EN15940; een zeker en veilig gevoel!

 

 

© 2022 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric