CO2 reducerend

Blauwe Diesel EN590 reduceert CO2. Dit komt door het HVO-deel wat in de Blauwe Diesel EN590 is verwerkt. Hoe groter het deel HVO, hoe groter de CO2-reductie van de brandstof. Het getal direct achter de naam Blauwe Diesel geeft het deel HVO aan in procenten. Een Blauwe Diesel 20 bevat dus 20% HVO. Hieronder een overzicht van de reductiewaarden:

  • Blauwe Diesel 20    TTW -19,7%    WTW -18,2%
  • Blauwe Diesel 30    TTW -29,6%    WTW -27,3%
  • Blauwe Diesel 40    TTW -39,4%    WTW -36,4%
  • Blauwe Diesel 50    TTW -49,3%    WTW -45,5%

 

TTW = Tank To Wheel

Met deze afkorting bedoelen we het deel van de keten welke de brandstof aflegt vanaf de tank van het voertuig door de motor, waarmee de wielen van het voertuig worden aangedreven. Dat betekent praktische gezien dat de brandstof door de motor moet worden verbrand. TTW is daarmee de waarde aan CO2 die vrijkomt door de verbranding van de brandstof in de motor. De reductiewaarde geeft de hoeveelheid CO2-reductie in procenten aan, waarmee de Blauwe Diesel de CO2-uitstoot reduceert ten opzichte van het vergelijkbaar gebruik van gewone, minerale diesel.

 

WTW = Well to Wheel

Met deze afkorting bedoelen we de gehele keten, waarbij er mogelijk CO2 vrijkomt, vanaf productie tot aan het verbranden van de brandstof in de motor. Hier valt dus ook de productie en het transport onder. Denk daarbij aan het transport van de raffinaderij tot aan het tankstation waar je kunt tanken. Je kunt je voorstellen dat het produceren en het vervoer ook CO2-uitstoot. Daarom is de WTW-reductiewaarde altijd iets lager dan de TTW-waarde.

 

 

© 2022 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric