EN590 genormeerd

 

Waar staat Blauwe Diesel EN590 nu voor? De naam Blauwe Diesel is nog wel te begrijpen. Het is een diesel die blauw van kleur is. Maar waarom staat er EN590 achter? Welnu, de letters EN staan voor Europese Norm. Een norm is een vastgesteld aantal regels en voorwaarden waaraan een product in de Europese Unie moet voldoen. De EN590 is de normering waaraan alle diesel in de Europese Unie moet voldoen.

Waar moet je dan aan denken? Het gaat dan onder andere om de minimale smering, het vlampunt, de vorstbeveiliging en het maximale zwavelgehalte in de dieselbrandstof. Zo kent de EN590 norm meer dan twintig parameters met minimum en/of maximum waarden. Dat is enorm belangrijk. Als je diesel voldoet aan de EN590 norm, dan weet je dat de diesel van constante en hoge kwaliteit is en het hele jaar door dezelfde hoge kwaliteit behoudt.

 

Garantie motorenfabrikanten

Omdat er in de Europese Unie een vastgestelde norm voor diesel geldt, kunnen de dieselmotorenfabrikanten hun motoren afstemmen op deze dieselnorm. Hierdoor werken de dieselmotoren langdurig, betrouwbaar en zonder storingen en schades. Mede hierdoor zijn de fabrikanten in staat om jou als klant garantie te geven op hun motoren. Dit is dan wel onder de voorwaarde dat je het hele jaar door EN590 genormeerde diesel tankt.

Een voorbeeld: als je (per ongeluk) een keer benzine tankt en daarmee op een dieselmotor gaat rijden, dan gaat de motor kapot. Als je dan bij de leverancier van de motor komt en vraagt om de garantieregeling omdat je motor kapot is, dan zal de leverancier eerst controleren of je wel EN 590 genormeerde diesel hebt getankt. Als dit niet het geval blijkt te zijn, vervalt de garantieregeling van de leverancier en moet je zelf de kosten betalen. Het is dus van het allergrootste belang dat je diesel het hele jaar door voldoet aan de EN590 norm, zowel in de zomer als in de winter.

 

Niet genormeerde diesel verkrijgbaar?

Is er dan ook een niet genormeerde diesel te krijgen? Jazeker, wanneer je diesel vermengt met een te groot deel goedkope biodiesel om de prijs te verlagen, zal door de slechte kwaliteit van deze toegevoegde biodiesel de EN590 normering van de diesel vervallen. Ook het ontbreken van de vorstbestendigheid in de winter kan de EN590 norm laten vervallen.

Wanneer er door condens teveel water in je tank aanwezig is en er ontstaat bacteriegroei, dan vervalt ook per direct de EN590 normering en dus ook je garantie. Het is dus erg belangrijk om er zeker van te zijn dat je diesel zuiver is en van voortdurende hoge kwaliteit én boven alles voortdurend voldoet aan de EN590. Dat is de reden waarom wij dit in onze productnaam vermelden: Blauwe Diesel voldoet altijd aan de EN590 normering bij aflevering.

 

 

© 2022 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric