Emissiearm

 

Door het hoge cetaangetal in de Neste MY Renewable Diesel verbrandt de brandstof sneller en dus completer. Anders gezegd, met een hoog cetaangetal heb je bij dezelfde beschikbare tijd voor verbranding een beter én schoner resultaat. Dit heeft tot gevolg dat je de beschikbare energie beter benut.

 

Lokale emissie

Lokale emissies zijn emissies die de gezondheid en het milieu beïnvloeden. Je moet dan denken aan roet/fijnstof (PM), onverbrande koolwaterstoffen (HC) en zwaveldioxide (SO2). Het is dus belangrijk dat we deze emissiewaarden zoveel mogelijk verminderen. Neste MY Renewable Diesel reduceert deze waarden aanzienlijk ten opzichte van minerale diesel. Kijk hiervoor in de tabellen op de website.

 

Mondiale emissies

Mondiale emissies zijn de emissie die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. Je moet dan denken aan kooldioxide (CO2) en stikstofoxide (NOX). Anders gezegd, deze emissies zorgen voor een isolerende werking van de dampkring.

 

Klimaatverandering

Dat betekent dat de zon overdag de aarde op kan warmen, maar dat zij ’s nachts steeds moeilijker haar warmte weer kan afstoten naar het heelal. Dit veroorzaakt een gestage opwarming van de aarde, met klimaatverandering tot gevolg.

 

 

© 2022 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric