ISCC-EU gecertificeerd

Blauwe Diesel EN590 is als product ISCC-EU gecertificeerd. ISCC-EU ziet erop toe dat de Europese richtlijnen, met betrekking tot duurzame brandstoffen, van de Renewable Energy Directive (REDII), worden nageleefd:

 

        Op sociaal gebied

  • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen
  • Wetgeving tegen kinderarbeid

 

        Op maatschappelijk gebied

  • Geen ‘food for fuel’ problematiek
  • Geen voedselprijsopdrijvend effect

 

        Op milieugebied

  • Oerbossen en -wouden wijken niet voor productie bio-oliën
  • Natuurgebieden blijven intact en worden beschermd

 

 

© 2021 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric
Tanklocaties