ISCC-EU gecertificeerd

Neste MY Renewable Diesel is als product ISCC-EU gecertificeerd. ISCC-EU ziet erop toe dat de Europese richtlijnen, met betrekking tot duurzame grondstoffen, van de Renewable Energy Directive (REDII), worden nageleefd:

 

        Op sociaal gebied

  • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen
  • Wetgeving tegen kinderarbeid

 

        Op maatschappelijk gebied

  • Geen “food for fuel” problematiek
  • Geen voedselprijsopdrijvend effect

 

        Op milieugebied

  • Oerbossen en -wouden wijken niet voor productie bio-oliën
  • Natuurgebieden blijven intact en worden beschermd

 

 

© 2022 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric