Nieuwe partner: GoodFuels

Wij hebben in GoodFuels een nieuwe partner gevonden. GoodFuels richt zich op advies en verkoop van duurzame brandstoffen.

Na een intensieve samenwerking van ruim anderhalf jaar op het gebied van kennisdeling, logistiek en levering van duurzame dieselproducten, is het wederzijdse vertrouwen dermate gegroeid, dat er is gekozen voor een langdurige samenwerking. Dit is bezegeld met het ondertekenen van een contract.

GoodFuels maakt gebruik van de duurzame dieselproducten van Future Fuels Wholesale en haar logistieke netwerk van dealers en distributeurs voor “dedicated deliveries”.

© 2019 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric