Blauwe Diesel – Europees geregistreerd

Blauwe Diesel is een duurzame brandstoffen productlijn van Future Fuels Wholesale. De Blauwe Diesel is speciaal ontwikkeld door Future Fuels Wholesale in samenwerking met het gerenommeerde en onafhankelijke brandstoffen laboratorium: Intertek Caleb Brett uit Hoogvliet. Het genormeerde product, de naam, het logo en de samenstelling is vastgelegd en geregistreerd bij en wordt beschermt door het Europees Merkenrecht bureau.

 

Wat betekent Blauwe Diesel 20?

Het getal achter de naam ‘Blauwe Diesel’ staat voor het percentage HVO wat in deze brandstof zit. HVO betekend ‘Hydrotreated Vegetable Oil’.  HVO is een technisch zeer hoogwaardige en duurzame dieselbrandstof, geproduceerd door de fabrikant Neste uit Finland. Blauwe Diesel 20 bestaat dus voor 20% uit HVO en 80% uit een hoogwaardige minerale diesel brandstof.

 

EN590 genormeerd

De Blauwe Diesel 20 is een EN590 genormeerde brandstoffen. Dit betekend dat dit met behoud van garantie in alle typen dieselmotoren gebruikt mag worden. Er worden geen concessies gedaan aan kwaliteit, zekerheid en garantie. Blauwe Diesel 20 is een betrouwbaarder product dan gewone diesel. Er zijn dieselproducten in de markt aangetroffen die niet aan de EN590 voldoen door een te hoge bijmengpercentage van bijvoorbeeld biodiesel. (FAME = Fatty Acid Methyl Ester)

 

Biodiesel (fame) vrij

Blauwe Diesel 20 is biodiesel (FAME) vrij. Biodiesel wordt vaak toegevoegd aan de diesel omdat dit een goedkoper

alternatief is dan HVO. Biodiesel zorgt echter voor een vocht-aantrekkende werking. Dit veroorzaakt bacteriegroei met dichtgeslagen brandstoffilters als gevolg. Biodiesel kan daarnaast door de vetzuren en zuurstof in combinatie met water voor putcorrosie veroorzaken in stalen tanks. Daarbij kunnen er door het vetzuurgehalte van de biodiesel, rubbers, verlijmingen in het brandstoffilter en enkelvoudige lakken oplossen. Dit is de reden dat alle Future Fuels producten biodiesel vrij zijn.

 

Winterbestendigheid

De Blauwe Diesel 20 is het hele jaar door winterbestendig.  Blauwe Diesel 20 voldoet het gehele jaar door aan de EN590 Arctic Class 0. Dit is een zorg minder voor uw dieselmotoren van uw sprinklerinstallaties, noodstroomvoorzieningen of uw voertuigen. Geen ongewilde stilstand meer door bevroren dieselproducten. De Future Fuels producten zijn altijd beveiligd op -20⁰C of lager.

 

CO2-reducerend

De Blauwe Diesel 20 reduceert de CO2-uitstoot van ruim 17% ten opzichte van gewone biodieselvrije diesel. Bij elke levering ontvangt u een BDS document, waarop de CO2-reductie in kilogrammen is verantwoord. Deze kunt u vervolgens gebruiken voor het verlagen van de CO2-footprint van uw bedrijf.

 

Bacterie werend

Blauwe Diesel 20 is een drogere brandstof dan gewone diesel. Dat houdt in dat het minder waterdeeltjes bevat. Hiermee is de kans op bacteriegroei in de brandstof al veel kleiner. De Blauwe Diesel 20 bevat in tegenstelling tot gewone diesel ook geen biodiesel. Hierdoor is deze kans op bacteriegroei niet aanwezig.

 

 

Blauw gemarkeerd

Blauwe Diesel 20 gemarkeerd met een blauwe kleur. Hiermee onderscheidt het zich van de blanke diesel en benadrukt dit het milieuvriendelijkere en schonere karakter. De chauffeurs op de tankwagen zijn nu beter in staat om het product zuiver te houden. Daarnaast werkt het ook preventief tegen diefstal.

 

 

Herwinbare grondstoffen

Blauwe Diesel 20 wordt deels geproduceerd uit herwinbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvaloliën en -vetten. Deze plantaardige oliën moeten dus eerst een voedseldoel gediend hebben. Deze grondstoffen voldoen aan het ISCC-EU keurmerk.

 

 

Brandstof besparend

De Blauwe Diesel 20 heeft een hoog producteigen cetaangetal. Een hoger cetaangetal zorgt voor een snellere en efficiëntere verbranding. Een optimale verbranding in combinatie met een hoge energiewaarde levert meer vermogen of een brandstofbesparing. Dit producteigen cetaangetal is niet onderhevig aan temperatuurschommelingen en functioneert daardoor ook bij lage temperaturen.

 

 

ISCC-EU gecertificeerd

Blauwe Diesel 20 is als product ISCC-EU gecertificeerd. ISCC-EU ziet erop toe dat de Europese richtlijnen, met betrekking tot duurzame brandstoffen, van de Renewable Energy Directive (REDII), worden nageleefd:

 

       Op sociaal gebied

  • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen
  • Wetgeving tegen kinderarbeid

 

        Op maatschappelijk gebied

  • Geen “food for fuel” problematiek
  • Geen voedsel prijsopdrijvend effect

 

        Op milieugebied

  • Oerbossen en -wouden wijken niet voor productie bio-oliën
  • Natuurgebieden blijven intact en worden beschermd

 

 

 

Emissiearm (gemiddeld) Blauwe Diesel 20 t/m 50 is emissiearm:

4-8% minder stikstofoxide                               (NOx)

15-25% minder koolmonoxide                       (CO)

15-25% minder koolwaterstoffen                  (HC)

18-30% minder roet en fijnstof                      (PM)

 

N.B. In oudere dieselmotor kunnen deze reductiewaarden zelfs verdubbelen.

 

 

Kenmerk Blauwe Diesel 20 t/m 50 GTL/LNG/CNG Diesel
Fossielarm V X X
CO2 reducerend V X X
Emissiearm V V X
Milieuvriendelijk V V X
Deels herwinbare grondstoffen V X X
Afval verminderend V X X
Minder geologische gevolgen V X X

 

 

 

Waarom kiezen bedrijven en overheden voor Blauwe Diesel 20

Blauwe Diesel 20 wordt over het algemeen ingezet door bedrijven en overheden die vanwege de goede kwaliteit van de Blauwe Diesel 20 overstappen. In de huidige fossiele diesel (B7) dient sinds 2020 verplicht (16,4%) aan biodiesel bijgemengd te worden. Dit percentage zal in de toekomst alleen nog maar verder stijgen. Biodiesel is goed voor het milieu maar slecht voor de motor. Verstopte filters, bacteriegroei, een slechte koude start en stilstand zijn dan ook veel voorkomende problemen waar bedrijven en overheden tegenaan lopen met het gebruik van de huidige fossiele diesel.

 

Tot slot

Bij het gebruik van Blauwe Diesel 20 lopen bedrijven en overheden niet tegen deze problemen aan. Dit omdat Future Fuels haar diesel niet blend (mixt) met biodiesel, maar met een hoogwaardige 100% HVO. In tegenstelling tot biodiesel is HVO goed voor het milieu en goed voor de motor. Daarnaast vindt er een schonere en efficiënte verbranding plaats die zorgt voor een betere brandstof benutting.

 

 

 

© 2022 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric