Blauwe Diesel – Europees geregistreerd

Blauwe Diesel is een duurzame brandstoffenproductlijn van Future Fuels Wholesale. De Blauwe Diesel is speciaal ontwikkeld door Future Fuels Wholesale in samenwerking met het gerenommeerde en onafhankelijke brandstoffenlaboratorium Intertek Caleb Brett uit Hoogvliet. Het genormeerde product, de naam, het logo en de samenstelling is vastgelegd en geregistreerd bij en wordt beschermd door het Europees Merkenrecht bureau.

 

 

Wat betekent Blauwe Diesel 30?

Het getal achter de naam ‘Blauwe Diesel’ staat voor het percentage HVO wat in deze brandstof zit. HVO betekent ‘Hydrotreated Vegetable Oil’.  HVO is een technisch zeer hoogwaardige en duurzame dieselbrandstof, geproduceerd door de fabrikant Neste uit Finland. Blauwe Diesel 30 bestaat dus voor 30% uit HVO en 70% uit een hoogwaardige minerale dieselbrandstof.

 

 

EN590 genormeerd

De Blauwe Diesel 30 is een EN590 genormeerde brandstof. Dit betekent dat dit met behoud van garantie in alle typen dieselmotoren gebruikt mag worden. Er worden geen concessies gedaan aan kwaliteit, zekerheid en garantie. Blauwe Diesel 30 is een betrouwbaarder product dan gewone diesel. Er zijn dieselproducten in de markt aangetroffen die niet aan de EN590 voldoen door een te hoog bijmengpercentage van bijvoorbeeld biodiesel (FAME = Fatty Acid Methyl Ester).

 

 

Biodiesel (FAME) vrij

Blauwe Diesel 30 is biodiesel (FAME) vrij. Biodiesel wordt vaak toegevoegd aan de diesel, omdat dit een goedkoper alternatief is dan HVO. Biodiesel zorgt echter voor een vochtaantrekkende werking. Dit veroorzaakt bacteriegroei met dichtgeslagen brandstoffilters als gevolg. Biodiesel kan daarnaast door de vetzuren en zuurstof in combinatie met water putcorrosie veroorzaken in stalen tanks. Daarbij kunnen door het vetzuurgehalte van de biodiesel rubbers, verlijmingen in het brandstoffilter en enkelvoudige lakken oplossen. Dit is de reden dat alle Future Fuels-producten biodiesel vrij zijn.

 

 

Winterbestendigheid

De Blauwe Diesel 30 is het hele jaar door winterbestendig.  Blauwe Diesel 30 voldoet het gehele jaar door aan de EN590 Arctic Class 0. Dit is een zorg minder voor je dieselmotoren van jouw sprinklerinstallaties, noodstroomvoorzieningen of jouw voertuigen. Geen ongewilde stilstand meer door bevroren dieselproducten. De Future Fuels-producten zijn altijd beveiligd op -30⁰C of lager.

 

 

CO2 reducerend

De Blauwe Diesel 30 reduceert de CO2-uitstoot met ruim 26% ten opzichte van gewone biodieselvrije diesel. Bij elke levering ontvang je een BDS-document, waarop de CO2-reductie in kilogrammen is verantwoord. Deze kun je vervolgens gebruiken voor het verlagen van de CO2-footprint van jouw bedrijf.

 

Bacterie werend

Blauwe Diesel 30 is een drogere brandstof dan gewone diesel. Dat houdt in dat het minder waterdeeltjes bevat. Hiermee is de kans op bacteriegroei in de brandstof al veel kleiner. De Blauwe Diesel 30 bevat in tegenstelling tot gewone diesel ook geen biodiesel. Hierdoor is deze kans op bacteriegroei niet aanwezig.

 

 

Blauw gemarkeerd

Blauwe Diesel 30 is gemarkeerd met een blauwe kleur. Hiermee onderscheidt het zich van de blanke diesel én het benadrukt het milieuvriendelijkere en schonere karakter. De chauffeurs op de tankwagen zijn nu beter in staat om het product zuiver te houden. Daarnaast werkt het ook preventief tegen diefstal.

 

 

Herwinbare grondstoffen

Blauwe Diesel 30 wordt deels geproduceerd uit herwinbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvaloliën en -vetten. Deze plantaardige oliën moeten dus eerst een voedseldoel gediend hebben. Deze grondstoffen voldoen aan het ISCC-EU keurmerk.

 

 

Brandstof besparend

De Blauwe Diesel 30 heeft een hoog producteigen cetaangetal. Een hoger cetaangetal zorgt voor een snellere en efficiëntere verbranding. Een optimale verbranding in combinatie met een hoge energiewaarde levert meer vermogen of een brandstofbesparing. Dit producteigen cetaangetal is niet onderhevig aan temperatuurschommelingen en functioneert daardoor ook bij lage temperaturen.

 

 

ISCC-EU gecertificeerd

Blauwe Diesel 30 is als product ISCC-EU gecertificeerd. ISCC-EU ziet erop toe dat de Europese richtlijnen, met betrekking tot duurzame brandstoffen, van de Renewable Energy Directive (REDII), worden nageleefd:

 

       Op sociaal gebied

  • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen
  • Wetgeving tegen kinderarbeid

 

        Op maatschappelijk gebied

  • Geen ‘food for fuel’ problematiek
  • Geen voedsel prijsopdrijvend effect

 

        Op milieugebied

  • Oerbossen en -wouden wijken niet voor productie bio-oliën
  • Natuurgebieden blijven intact en worden beschermd

 

 

 

Emissiearm (gemiddeld) Blauwe Diesel 20 t/m 50 is emissiearm:

4-8% minder stikstofoxide                               (NOx)

15-25% minder koolmonoxide                       (CO)

15-25% minder koolwaterstoffen                  (HC)

18-30% minder roet en fijnstof                      (PM)

 

N.B. In oudere dieselmotor kunnen deze reductiewaarden zelfs verdubbelen.

 

 

Kenmerk Blauwe Diesel 20 t/m 50 GTL/LNG/CNG Diesel
Fossielarm V X X
CO2 reducerend V X X
Emissiearm V V X
Milieuvriendelijk V V X
Deels herwinbare grondstoffen V X X
Afval verminderend V X X
Minder geologische gevolgen V X X

 

 

 

Waarom kiezen bedrijven en overheden voor Blauwe Diesel 30?

Blauwe Diesel 30 wordt over het algemeen ingezet door bedrijven en overheden die vanwege de goede kwaliteit van de Blauwe Diesel 30 overstappen. In de huidige fossiele diesel (B7) dient sinds 2020 verplicht (16,4%) aan biodiesel bijgemengd te worden. Dit percentage zal in de toekomst alleen nog maar verder stijgen. Biodiesel is goed voor het milieu, maar slecht voor de motor. Verstopte filters, bacteriegroei, een slechte koude start en stilstand zijn dan ook veel voorkomende problemen waar bedrijven en overheden tegenaanlopen met het gebruik van de huidige fossiele diesel.

 

Tot slot

Bij het gebruik van Blauwe Diesel 30 lopen bedrijven en overheden niet tegen deze problemen aan. Dit omdat Future Fuels haar diesel niet blend (mixt) met biodiesel, maar met een hoogwaardige HVO. In tegenstelling tot biodiesel is HVO goed voor het milieu en goed voor de motor. Daarnaast vindt er een schonere en efficiënte verbranding plaats die zorgt voor een beste brandstof benutting. Dit is dan ook de reden dat bedrijven en overheden kiezen voor een Blauwe Diesel 30 in plaats van een Blauwe Diesel 20. Naast dat de Blauwe Diesel 30  beter scoort op CO2-reductie, levert de Blauwe Diesel 30 ook het meeste vermogen op van alle Blauwe Diesel soorten.

 

 

 

© 2022 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric