Eco2fuel+

Wat is Blauwe Diesel?

Blauwe Diesel 100 is een 100% duurzame dieselbrandstof en een volledige vervanger van fossiele diesel. Blauwe Diesel 100 is fossielvrij en CO2-neutraal. De uitlaatgassen zijn emissiearm en de brandstof is biologisch afbreekbaar. Daarnaast is het gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen. Omdat het gemaakt is uit afvalproducten is het circulair.

Wat betekent Blauwe Diesel 20/50?

Het getal staat voor het percentage Blauwe Diesel wat in deze brandstof zit. Blauwe Diesel 20 is dus 20% Blauwe Diesel en 80 % fossiele diesel. Er is bijvoorbeeld ook een Blauwe Diesel 30. Dat is een mengsel van 30% Blauwe Diesel en 70% gewone diesel. We kennen dus twee soorten: Het pure product, Blauwe Diesel 100 én de mengproducten van Blauwe Diesel met gewone diesel. Dit is de Blauwe Diesel 20/50. Deze productlijn was eerder ook bekend onder de naam Eco2fuel+20/50

CO2-reducerend

De Blauwe Diesel 20/50 reduceert de CO2-uitstoot van 20% tot 50% ten opzichte van gewone diesel. Bij elke levering ontvangt je een BDS document, waarop de CO2-reductie in kilogrammen is verantwoord. Deze kun je vervolgens gebruiken voor het verlagen van de CO2-footprint van jouw bedrijf.

EN590 genormeerd

De Blauwe Diesel 20/50-producten zijn EN590 genormeerde brandstoffen en voldoen aan de winterspecificaties. Er worden geen concessies gedaan aan kwaliteit, zekerheid en garantie. Blauwe Diesel 20/50 is daarmee een betrouwbaarder product dan gewone diesel.

Bacteriewerend

Blauwe Diesel 20/50 is een drogere brandstof dan gewone diesel. Dat houdt in dat het minder waterdeeltjes bevat. Hiermee is de kans op bacteriegroei in de brandstof veel kleiner. De Blauwe Diesel 20/50 bevat in tegenstelling tot gewone diesel geen biobrandstoffen waardoor deze kans op bacteriegroei niet aanwezig is.

Blauw gemarkeerd

Blauwe Diesel 20/50 is gemarkeerd met een blauwe kleur. Hiermee onderscheidt het zich van de blanke diesel en benadrukt dit het milieuvriendelijkere en schonere karakter. De chauffeurs op de tankwagen zijn nu beter in staat om het product zuiver te houden. Daarnaast werkt het ook preventief tegen diefstal.

Herwinbare grondstoffen

Blauwe Diesel 20/50 wordt deels geproduceerd uit herwinbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvaloliën en -vetten. Deze plantaardige oliën moeten dus eerst een voedseldoel gediend hebben. Deze grondstoffen voldoen aan het ISCC-EU keurmerk.

Winterbestendigheid

De Blauwe Diesel 20/50 is het hele jaar door winterbestendig. Dit is een zorg minder voor jouw dieselmotoren. Geen ongewilde stilstand meer door bevroren dieselproducten. De Future Fuels-producten zijn altijd beveiligd op -20⁰C of lager.

Brandstof besparend

De Blauwe Diesel 20/50 heeft een hoog producteigen cetaangetal. Een hoger cetaangetal zorgt voor een snellere en efficiëntere verbranding. Een optimale verbranding in combinatie met een hoge energiewaarde levert meer vermogen of brandstofbesparing. Dit producteigen cetaangetal is niet onderhevig aan temperatuurschommelingen en functioneert daardoor ook bij lage temperaturen.

ISCC-EU gecertificeerd

Blauwe Diesel 20/50 is als product ISCC-EU gecertificeerd. ISCC-EU ziet erop toe dat de Europese richtlijnen, met betrekking tot duurzame brandstoffen, van de Renewable Energy Directive’s (RED), worden nageleefd:

Op sociaal gebied:

  • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen
  • Wetgeving tegen kinderarbeid

 

Op maatschappelijk gebied:

  • Geen “food for fuel” problematiek
  • Geen voedsel prijsopdrijvend effect

 

Op milieugebied:

  • Oerbossen en -wouden wijken niet voor productie bio-oliën
  • Natuurgebieden blijven intact en worden beschermd

 

Emissiearm

Blauwe Diesel 20/50 is emissiearm:

  • 4-8% minder stikstofoxide (NOx)
  • 15-25% minder koolmonoxide (CO)
  • 15-25% minder koolwaterstoffen (HC)
  • 18-30% minder roet en fijnstof (PM)

*In oudere dieselmotor kunnen deze reductiewaarden zelfs verdubbelen.

 

Kenmerken

© 2019 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric