slider logo

Neste MY Renewable Diesel

Fossielvrij in een handomdraai? Stap vandaag over op Neste MY Renewable Diesel! Deze duurzame dieselbrandstof is herwinbaar, emissiearm en stelt dieselgebruikers in staat om tot wel 90% CO2 te reduceren. Neste MY Renewable Diesel wordt gemaakt van plantaardige afvaloliën die eerst een voedseldoel hebben gediend. Dat maakt deze brandstof volledig circulair.

Biodiesel vrij

Neste MY Renewable Diesel is geen FAME en bevat geen FAME (biodiesel), maar is een 100% HVO brandstof (Hydrotreated Vegetable Oil). Neste MY Renewable Diesel van Future Fuels is winterbestendig en van een constante hoogwaardige kwaliteit. Neste MY Renewable Diesel voldoet aan de Amerikaanse en Europese brandstofnormering. Neste MY Renewable Diesel wordt geproduceerd door fabrikant Neste.

Drop-in fuel

Wil je vandaag nog verduurzamen? Dat kan! Neste MY Renewable Diesel is een drop-in fuel. Dat betekent dat je zonder aanpassingen aan je dieselmotor direct kunt overstappen. Je kunt de brandstof puur gebruiken of in elke gewenste mengverhouding met fossiele diesel. Verduurzaam vandaag nog!

Afbeelding: Neste MY Renewable Diesel

Kenmerken van Neste MY Renewable Diesel

Fossielvrij

 

Neste MY Renewable Diesel is een fossiel vrije brandstof en wordt geproduceerd en geleverd door Neste uit Finland. Zij gebruiken hiervoor fossiel vrije grondstoffen. Je moet dan denken aan plantaardige afvaloliën die eerst een voedseldoel hebben gediend. Dit zijn grondstoffen die niet uit kolen, aardolie of aardgas zijn gemaakt.

 

Verminder gebruik fossiele grondstoffen

In 2019 haalden de gezamenlijke oliemaatschappijen meer dan zeven kubieke kilometer aardolie uit de grond. Wat heeft dit voor geologische gevolgen op de korte en middellange termijn? We weten uit eigen ervaring wat de gevolgen zijn van de aardgaswinning in Slochteren. Door het gebruik van Neste MY Renewable Diesel draagt u een serieus steentje bij aan het verminderen van gebruik van fossiele grondstoffen.

 

 

Lees meer

CO2-reducerend

 

Neste MY Renewable Diesel reduceert de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%. Hieronder een overzicht van de reductiewaarde:

 • Neste MY RD    TTW -98%    WTW -90%

 

TTW = Tank To Wheel

Met deze afkorting bedoelen we het deel van de keten, welke de brandstof aflegt vanaf de tank van het voertuig, door de motor, waarmee de wielen van het voertuig worden aangedreven. Dat betekent praktische gezien dat de brandstof door de motor moet worden verbrand. TTW is daarmee de waarde aan CO2 die vrijkomt door de verbranding van de brandstof in de motor. De reductiewaarde geeft de hoeveelheid CO2-reductie in procenten aan, waarmee de Neste MY Renewable Diesel de CO2-uitstoot reduceert ten opzichte van het vergelijkbaar gebruik van gewone minerale diesel.

 

WTW = Well to Wheel

Met deze afkorting bedoelen we de gehele keten, waarbij er mogelijk CO2 vrijkomt, vanaf productie tot aan het verbranden van de brandstof in de motor. Hier valt dus ook de productie en het transport onder. Denk daarbij aan het transport van de raffinaderij tot aan het tankstation waar je kunt tanken. Je kunt je voorstellen dat het produceren en het vervoer ook CO2-uitstoot. Daarom is de WTW-reductiewaarde altijd iets lager dan de TTW-waarde.

 

 

 

Lees meer

Emissiearm

 

Door het hoge cetaangetal in de Neste MY Renewable Diesel verbrandt de brandstof sneller en dus completer. Anders gezegd, met een hoog cetaangetal heb je bij dezelfde beschikbare tijd voor verbranding een beter én schoner resultaat. Dit heeft tot gevolg dat je de beschikbare energie beter benut.

 

Lokale emissie

Lokale emissies zijn emissies die de gezondheid en het milieu beïnvloeden. Je moet dan denken aan roet/fijnstof (PM), onverbrande koolwaterstoffen (HC) en zwaveldioxide (SO2). Het is dus belangrijk dat we deze emissiewaarden zoveel mogelijk verminderen. Neste MY Renewable Diesel reduceert deze waarden aanzienlijk ten opzichte van minerale diesel. Kijk hiervoor in de tabellen op de website.

 

Mondiale emissies

Mondiale emissies zijn de emissie die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. Je moet dan denken aan kooldioxide (CO2) en stikstofoxide (NOX). Anders gezegd, deze emissies zorgen voor een isolerende werking van de dampkring.

 

Klimaatverandering

Dat betekent dat de zon overdag de aarde op kan warmen, maar dat zij ’s nachts steeds moeilijker haar warmte weer kan afstoten naar het heelal. Dit veroorzaakt een gestage opwarming van de aarde, met klimaatverandering tot gevolg.

 

 

Lees meer

Circulair

 

Het opwerken van afval tot een hoogwaardiger product is een mooie ontwikkeling. Veel afvalsoorten werden voorheen verbrand of gestort. Nu worden afvalproducten steeds vaker opgewerkt tot een product met een nieuw en beter doel. Neste MY Renewable Diesel is dus afval verminderend.

 

Hoogwaardig eindproduct

Neste MY Renewable Diesel wordt geproduceerd uit afvaloliën van plantaardige herkomst. Uit deze grondstoffen wordt een paraffinische HVO-brandstof geproduceerd, Neste MY Renewable Diesel genaamd. Deze is qua kwaliteit beter dan de gewone minerale diesel, dus een hoogwaardig eindproduct. 

 

 

Lees meer

ISCC-EU gecertificeerd

Neste MY Renewable Diesel is als product ISCC-EU gecertificeerd. ISCC-EU ziet erop toe dat de Europese richtlijnen, met betrekking tot duurzame grondstoffen, van de Renewable Energy Directive (REDII), worden nageleefd:

 

        Op sociaal gebied

 • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen
 • Wetgeving tegen kinderarbeid

 

        Op maatschappelijk gebied

 • Geen “food for fuel” problematiek
 • Geen voedselprijsopdrijvend effect

 

        Op milieugebied

 • Oerbossen en -wouden wijken niet voor productie bio-oliën
 • Natuurgebieden blijven intact en worden beschermd

 

 

Lees meer

Herwinbare grondstoffen

 

Herwinbare grondstoffen raken nooit op, je kunt ze elk jaar opnieuw produceren. Dit in tegenstelling tot fossiele grondstoffen, zoals olie en gas. Ondanks dat we hier nog veel van hebben, is deze bron niet onuitputtelijk.

 

Voedseldoel

Neste MY Renewable Diesel wordt geproduceerd uit herwinbare duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvaloliën. Deze plantaardige oliën moeten eerst wel een voedseldoel hebben gediend. Deze grondstoffen voldoen aan het ISCC-EU keurmerk.

 

 

Lees meer

FAME – biodiesel vrij

Neste MY Renewable Diesel is géén biodiesel. De scheikundige afkorting van het product biodiesel is FAME. De letters FAME staan voor ‘Fatty Acid Methyl Ester’. In het Nederlands betekent dit ‘vet zuur methyl ester’. Biodiesel produceren gebeurt op een eenvoudige wijze. Je neemt plantaardige olie en verwijdert hieruit een deel plantaardige vet (glycerine). Hierdoor wordt de plantaardige olie dunner, net als gewone diesel. Dit proces noemen we veresteren.

 

Vetzuren

Wat je dan overhoudt is een vetzuur methyl ester, ook wel biodiesel genoemd. Het kenmerk van biodiesel is dat het dus een hoog vetzuurgehalte heeft. Vetzuren tasten enkelvoudige lakken aan, rubber producten en verschillende kunststoffen. In kunststoffen activeren ze de weekmakers waardoor kunststoffen zacht worden. In rubber onderdelen zorgen ze voor het opzwellen van rubber slangen en pakkingen.

 

Hygroscopisch

Biodiesel is daarbij ook sterk hygroscopisch, dit betekent dat het vocht aantrekt wat wordt opgenomen in de biodiesel. Vocht bevat zuurstof en zuurstof veroorzaakt oxidatie van de brandstof. Dit noemen we ook veroudering. Dit is tevens de reden dat biodiesel ook maar kort houdbaar is. Een nog veel groter probleem is het veroorzaken van bacteriegroei door opgenomen water in de brandstof. De oorzaak hiervoor is dus het hygroscopisch effect. Bacteriegroei veroorzaakt kapotte brandstofpompen en verstuivers. Dit zijn verreweg de duurste onderdelen in een moderne dieselmotor, dit loopt direct in de duizenden euro’s schade.

 

Hoogste kwaliteit

Dat is de reden waarom Neste MY Renewable Diesel absoluut FAME vrij moeten zijn en blijven. Future Fuels Wholesale BV wil de allerhoogste kwaliteit leveren voor de Nederlandse markt. Wij kiezen dus eerst voor de hoogste kwaliteit en dan voor de scherpste prijs. Dat is de reden waarom Neste MY Renewable Diesel FAME vrij is bij aflevering.

 

 

Lees meer

Winterbestendig

 

Neste MY Renewable Diesel voldoet niet alleen aan de EN15940-norm, maar zelfs aan de zwaarste groep binnen de EN15940, de Arctic Class. Je hebt drie groepen binnen de Europese EN15940 dieselnormering:

 • het warme klimaat (Zuid-Europa)
 • het gematigd klimaar (Midden-Europa)
 • het arctic klimaat (Noord-Europa)

 

Arctic Class

Arctic klimaat staat voor koude, winterse omstandigheden, zoals in de Scandinavische gebieden. De fabrikant Neste is een Finse producent en weet alles van arctische omstandigheden. De Neste MY Renewable Diesel van Future Fuels voldoet het gehele jaar door aan de Arctic Class. Dit betekent dat deze brandstof beschermd is tot 20 graden onder nul, het gehele jaar door.

 

Veiligheidssystemen

Dit is bijzonder waardevol voor noodstroomaggregaten voor ziekenhuizen en bedrijven, maar ook sprinklerinstallaties en dergelijke. Deze installaties kunnen door onze dealers het gehele jaar door worden voorzien van deze sterk winterbeveiligde brandstof. Je moet er toch niet aan denken dat in de winter deze veiligheidssystemen uitvallen door het uitvlokken van de dieselbrandstof?

 

 

Lees meer

EN15940 genormeerd

Wat betekent ‘EN15940 genormeerd’? De letters EN staan voor Europese Norm. Een norm bevat een vastgesteld aantal regels en voorwaarden waaraan een product in de Europese Unie moet voldoen. De EN15940 is de normering waaraan alle synthetische dieselsoorten moeten voldoen die geleverd en gebruikt worden binnen de Europese Unie.

Waar moet je dan aan denken? Het gaat dan onder andere om de minimale smering, het vlampunt, de vorstbeveiliging en het maximale watergehalte in de brandstof. Zo kent de EN15940 norm meer dan twintig parameters met minimum en/of maximum waarden. Dat is enorm belangrijk. Als je paraffinische diesel voldoet aan de EN15940 norm, dan weet je zeker dat het product van hoge en constante kwaliteit is én het hele jaar door dezelfde hoge kwaliteit behoudt. Neste MY Renewable Diesel valt onder de groep paraffinische dieselsoorten. Scheikundig is de benaming van Neste MY Renewable Diesel; HVO. Dit is de afkorting voor Hydrotreated Vegetable Oil. HVO is dus een paraffinische dieselsoort.

 

Garantie motorenfabrikanten

Omdat er in de Europese Unie een vastgestelde norm voor parafinische diesel geldt, kunnen de dieselmotorenfabrikanten hun motoren afstemmen op deze paraffinische dieselproducten. Hierdoor werken de dieselmotoren die vrijgegeven zijn voor deze norm langdurig, betrouwbaar en zonder storingen en schades. Mede hierdoor zijn de fabrikanten instaat om jou als klant garantie te geven op hun motoren. Dit is dan wel onder de voorwaarde dat je EN15940 genormeerde brandstof gebruikt. Niet alle dieselmotoren zijn hiervoor vrijgegeven. Raadpleeg hiervoor je instructieboekje of informeer bij je dealer.

 

Hoe werkt deze garantie dan? Als je (per ongeluk) een keer benzine tankt en daarmee op een dieselmotor gaat rijden, dan gaat de motor kapot. Als je dan bij de leverancier komt en vraagt naar de garantieregeling, dan zal de leverancier eerst controleren of je wel een genormeerde brandstof gebruikt die vrijgegeven is voor het type dieselmotor. Als dit niet het geval blijkt te zijn, vervalt de garantieregeling van de leverancier en moet je zelf de kosten dragen. Het is dus van het allergrootste belang dat je brandstof tankt met de juiste normering.

 

Niet genormeerde paraffinische diesel verkrijgbaar?

Is er dan ook een ‘niet genormeerde paraffinische diesel’ te krijgen? Jazeker, er zijn verschillende goedkopere, normloze, synthetische dieselsoorten verkrijgbaar op de Nederlandse markt. Dit heeft te maken met de instabiele en slechte kwaliteit van deze brandstof. Hierdoor zal de EN15940 normering ook niet van toepassing kunnen zijn op deze producten. Je moet dan denken aan zaken zoals verontreiniging, vorstbestendigheid, een te hoge viscositeit, een te lage smering of het bijmengen van FAME (biodiesel). Dit zijn oorzaken waardoor de EN15940-norm komt te vervallen en daarmee ook de garantie. Gebruik dus Neste MY Renewable Diesel, genormeerd conform de EN15940; een zeker en veilig gevoel!

 

 

Lees meer

Technische informatie over Neste MY Renewable Diesel

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste duurzaamheidskenmerken van de Neste MY Renewable Diesel.

Kenmerk Neste MY RD LNG CNG GTL Diesel
Fossielvrij
CO2-reducerend
Emissiearm
Herwinbare grondstof
Circulair
ISCC genormeerd

Deze tabel geeft een gemiddelde emissiereductie aan bij het gebruik van Neste MY Renewable Diesel.

Product PM NOX CO HC SO2 CO2
Omschrijving Roet/fijnstof Stikstofoxide Koolmonoxide Hydro Carbons Zwaveldioxide Kooldioxide
Neste MY RD 33% 9% 24% 30% 100% 90%

Deze tabel geeft een overzicht van de CO2 reducties van Neste MY Renewable Diesel.
Bron C02emmisiefactoren.nl. Waarde CNG en LNG vermeld per kg

Product WTT (Well To Tank) TTW ( Tank To Wheel) WTW (Well To Wheel) Reductie WTW t.o.v Diesel B0
Eenheid kg/CO2/ltr kg/CO2/ltr kg/CO2/ltr %
Diesel B0 0,82 2,66 3,47 Referentiebrandstof
CNG (NL) 0,35 2,28 2,63 - 24,2
LNG 0,71 2,95 3,65 + 5,1
GTL 0,80 2,47 3,27 - 6
Neste MY Renewable Diesel 0,28 0,04 0,31 - 91

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van Neste MY Renewable Diesel.

Product Herwinbaar CO2 reductie Fossielvrij Circulair Biodieselvrij Emissiearm Winterbestendig Normering ISCC-EU
Diesel B7 EN590
Neste MY Renewable Diesel EN15940

Neste MY Renewable Diesel is genormeerd

EN15940

Elke dieselmotor, jong of oud, is geschikt voor het gebruik van Neste MY Renewable Diesel. Maar voor voertuigen die nog in de garantie zitten, is het van belang om na te gaan of deze is vrijgegeven voor Neste MY Renewable Diesel. Dit om het vervallen van de garantie te voorkomen. Neste MY Renewable Diesel is namelijk EN15940 genormeerd. Let op! Dit staat los van de geschiktheid van deze brandstof voor jouw motor. Neste MY Renewable Diesel is geschikt voor iedere dieselmotor. Inmiddels hebben veel fabrikanten hun voertuigen vrijgegeven voor de EN15940 en dus ook voor Neste MY Renewable Diesel. Raadpleeg het instructieboekje of de fabrikant. Zit jouw voertuig niet meer in de garantie, dan is er geen enkele belemmering om over te stappen.

 

ASTM D975

De EN genormeerde brandstoffen gelden alleen voor Europa (EN). Echter in Amerika hanteert men een andere normering voor diesel, de ASTM D975. Raadpleeg het instructieboekje of de fabrikant. Zit jouw voertuig niet meer in de garantie, dan is er geen enkele belemmering om over te stappen.

Afbeelding: Neste MY Renewable Diesel

Aanbesteden met Neste MY Renewable Diesel

Duurzaamheid speelt in steeds meer aanbestedingen een grote rol. Veel gemeenten en overheden zoeken naar duurzame alternatieven voor brandstof in hun aanbesteding. De brandstoffen van Future Fuels zijn hiervoor uitermate geschikt. Op de volgende pagina’s gaan we in op de mogelijkheden om als opdrachtgever of opdrachtnemer duurzame brandstoffen op te nemen in het aanbesteden.

Productspecificaties


Neste My Renewable Diesel

 • Drop-in fuel
 • Fossielvrij
 • CO2 reducerend
 • Emissiearm
 • Circulair
 • ISCC-EU
 • Herwinbare grondstof
 • Famevrij
 • Winterbestendig
 • EN15940 genormeerd
Downloads
API (Algemene Product Informatie) - op aanvraag
VIB (Veiligheids Informatie Blad) - op aanvraag
Co2 Emissiefactoren - op aanvraag
PIB (Product Informatie Blad) - op aanvraag
LAP (landelijke advies prijzen) - op aanvraag

Future Fuels Neste MY Renewable Diesel partners

Tamoil

Partner
Bezit tankstations
Wolweverstraat 23
2984 CE Ridderkerk

088 400 7300
info@tamoil.nl
Postcode gebied
Landelijk

GP Groot

Partner
Bezit tankstations en levert aan bedrijven met een opslagtank
Vennewatersweg 2B
1852 PT Heiloo

088-4720300
sales@gpgroot.nl
Postcode gebied
Midden Nederland

Future Fuels Wholesale

Wholesale dealer landelijk
Levert aan bedrijven met opslagtank
Appelhof 7-9
8465RX Oudehaske

31(0)85 - 48 90 221
info@futurefuels.nl
Postcode gebied
Regio Zuid-Nederland

Wiersma Olie & Techniek

Partner
Bezit tankstations en levert aan bedrijven met een opslagtank
Appelhof 7-9
8465 RX Oudehaske

0513-87 00 27
info@wiersma-bv.com
Postcode gebied
Noord-Nederland

Waar kan ik Neste MY Renewable Diesel tanken?

Neem contact met ons op

Informatie

Sticker en merchandise aanvragen

Wil jij een sticker voor op je auto, bus of vrachtwagen? Dat kan! Stuur ons een mailtje waar in je aangeeft voor wat welk(e) voertuig(en) je een sticker wenst te ontvangen. Dan sturen we de sticker(s) zo snel mogelijk naar je op.

Vraag hier je stickers aan

Spreekbeurt pakket (basisschool)

Ga jij een spreekbeurt geven op school over een van onze brandstoffen? We sturen je graag een pakketje met spulletjes voor je spreekbeurt! Laat ons weten wat voor cijfer je hebt gekregen op spreekbeurt. Vinden we leuk!

 

Vraag hier je spreekbeurt pakket aan

Onderzoek en scriptie pakket (HBO)

Doe jij je scriptie over duurzame brandstoffen of de brandstoffen van de toekomst? Via onderstaande link kun je een informatiepakket aanvragen. Specifieke vragen kun je ook in het contactformulier kwijt.

 

Vraag hier je scriptie pakket aan
Neste MY Renewable Diesel is een duurzame dieselbrandstof en een volledige vervanger van fossiele diesel. Je kunt op Neste MY Renewable Diesel overstappen zonder aanpassingen aan je dieselmotor. Neste MY Renewable Diesel is een 100% HVO brandstof. Neste MY Renewable Diesel is een fossielvrije en CO2-neutrale brandstof. De uitlaatgassen zijn emissiearm en de brandstof is EN15490 genormeerd. Daarnaast is het gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen. Neste MY Renewable Diesel is het hele jaar door winterbestendig en bevat 0% biodiesel (FAME-vrij).
Neste MY Renewable Diesel wordt gemaakt van afvalproducten en is daarom een circulair product. Het afvalproduct bestaat uit resten van plantaardige oliën uit de voedingsmiddelenindustrie. In deze sector wordt heel veel gebruik gemaakt van plantaardige oliën voor voedselbereiding. Alle plantaardige afvalolieproducten die daarbij vrijkomen worden gebruikt als grondstof voor Neste MY Renewable Diesel.
De afkorting van HVO is Hydrotreated Vegetable Oil. Dit betekent een met waterstof behandelde plantaardige (afval)olie. HVO is een 'container begrip'. Je hebt goede en slechte HVO brandstoffen. De kwaliteit van de HVO is afhankelijk van de grondstoffen, de voorbehandeling van de grondstoffen en het productieproces zelf. Voor de productie van Neste MY Renewable Diesel wordt er gebruik gemaakt van de beste en meest duurzaamste grondstoffen. Neste MY Renewable Diesel is dus een HVO die op al deze fronten de beste keuze is.
Als je iets uit afval maakt, kan dat wel goed zijn? Het antwoord is: ja. Het is technisch zelfs beter dan fossiele diesel. Neste MY Renewable Diesel bevat geen water, geen biodiesel, verbrandt schoner en efficiënter en is een synthetische brandstof. Neste MY Renewable Diesel is Europees genormeerd met de EN15940 norm. Neste MY Renewable Diesel is Amerikaans genormeerd met de ASTM D975.
In Nederland is het verplicht dat er een percentage biobrandstof wordt toegevoegd aan de fossiele brandstoffen. Dit noemen we ook wel de verplichte bijmenging. Dit percentage is in 2020 16,4%. Dat wil zeggen dat iedere liter brandstof voor 16,4 % uit een biobrandstof moet bestaan. HVO en Biodiesel zijn beide biobrandstoffen, echter qua kwaliteit zeer verschillend. Helaas worden deze brandstoffen vaak door elkaar gehaald.
Ja, Neste MY Renewable Diesel is een drop-in fuel. Dat wil zeggen dat je zonder aanpassingen aan de motor direct kunt overstappen op Neste MY Renewable Diesel. Neste MY Renewable Diesel is dus geschikt voor iedere dieselmotor jong of oud. Sterker nog, Neste MY Renewable Diesel is een betere brandstof dan fossiele diesel.
Bedrijven met een eigen tankopslag kunnen via de website contact opnemen met de dealers van Future Fuels. Future Fuels heeft een landelijk dekkend netwerk aan dealers door het gehele land. Met dit netwerk kan Future Fuels bedrijven in heel Nederland voorzien van Neste MY Renewable Diesel.
Neste MY Renewable Diesel is voor particulieren en bedrijven beschikbaar op diverse tanklocaties in Nederland. Op deze pagina vindt u onder tanklocaties een overzicht van onze Neste MY Renewable Diesel tanklocaties in Nederland.
Neste MY Renewable Diesel is niet EN590 genormeerd. Of jouw nieuwe auto met behoud van de garantie op Neste MY Renewable Diesel kan rijden, kun je terugvinden in het instructieboekje. Kijk dan of de motor is vrijgegeven voor HVO (XTL) met de brandstofnorm EN15940 of de Amerikaanse brandstofnorm de ASTM D975. Als dit zo is, kun je jouw nieuwe auto op Neste MY Renewable Diesel laten rijden met behoud van garantie. Staat er niets in het instructieboekje, raadpleeg dan jouw dealer. Zit jouw voertuig niet meer in de garantie, dan kun je sowieso zonder problemen overstappen op Neste MY Renewable Diesel.
Neste MY Renewable Diesel is technisch geschikt voor alle dieselmotoren, dus ook dieselmotoren in schepen en generatoren. Het voordeel van Neste MY Renewable Diesel is dat je geen last meer hebt van rook en reuk van uitlaatgassen (als je voor de wind uit vaart). In de salon van het schip ruik je niet meer de dieselgeur vanuit het motorcompartiment. Als je morst met tanken, veroorzaak je geen milieuschade. De motor loopt stiller, waardoor er minder trillingen en geluidsoverlast ontstaan.
Wij kunnen heel veel opschrijven, maar de Renewable Energy Directive uit Europa bepaalt wat duurzaam is en wat niet. Zij stellen op Europees niveau ook vast hoe de CO2-reductie berekend moet worden. Dit wordt onder andere gecontroleerd door de organisatie van het ISCC. Het ISCC zorgt voor een duurzaamheidsketen, die op grond van de RED wetgeving alle grondstofstromen en eindproducten volgt. Vanaf de grondstof tot aan het eindproduct, de Neste MY Renewable Diesel. Dit moet worden vastgelegd in een uitgebreide administratie voorzien van certificaten en gecontroleerd door externe auditoren. Zowel Neste, Future Fuels Wholesale, haar dealers en het product Neste MY Renewable Diesel zijn ISCC-EU gecertificeerd. De duurzaamheid daarom is volkomen geborgd.
Nee, Neste MY Renewable Diesel kent technisch geen nadelen en op het gebied van duurzaamheid verslaat het de fossiele diesel op alle fronten.
De (meer)prijs van Neste MY Renewable Diesel t.o.v. fossiele diesel is afhankelijk van het feit waar en in welke volumes je deze brandstof afneemt. De literprijs op een tankstation is namelijk afhankelijk van de kortingen die door desbetreffende tankstations worden gehanteerd. En voor bedrijven met een eigen opslagtank is de literprijs natuurlijk weer anders opgebouwd dit a.d.h.v. de grote van een tank (1.000 ltr. of 10.000 ltr.) en de afname. Kortom de (meer)prijs van Neste MY Renewable Diesel ligt gemiddeld tussen de € 0,10 en € 0,25 per liter afhankelijk van de afname in liters en of je op een tankstation tankt of een eigen opslagtank hebt. Voor de exacte meerprijs van onze Neste MY Renewable Diesel-producten verzoeken wij dan ook om een offerte op te vragen bij een van onze dealers.
Neste MY Renewable Diesel heeft een veel hoger cetaangetal dan die van de fossiele diesel. Een hoger cetaangetal betekent een betere, schonere en volledige verbranding. Dit zou dus betekenen dat je minder brandstof nodig hebt en dus een lager verbruik hebt. Echter heeft Neste MY Renewable Diesel een lagere dichtheid dan fossiele diesel. Dit zou betekenen dat je meer brandstof nodig hebt en dus een hoger verbruik hebt met Neste MY Renewable Diesel. Kortom het cetaangetal van Neste MY Renewable Diesel ligt hoger, maar de dichtheid is lager dan fossiele diesel. Hierdoor is per saldo het verbruik van Neste MY Renewable Diesel gelijk aan die van fossiele diesel.
Qua uitstoot is een oude dieselmotor die draait op Neste MY Renewable Diesel  schoner dan de nieuwste dieselmotoren op fossiele diesel. Bij een milieuzone wordt helaas niet gekeken naar het type brandstof, maar naar het type motor. En een oude motor komt er niet in, ook niet op Neste MY Renewable Diesel.
Ja, je kunt Neste MY Renewable Diesel mixen met fossiele diesel.Technisch gezien geeft dit geen belemmeringen. Daarnaast is dit ook wel handig mocht je bijvoorbeeld niet in de gelegenheid zijn om Neste MY Renewable Diesel te kunnen tanken. Echter de positieve eigenschappen van de Neste MY Renewable Diesel komen wel te vervallen. De Neste MY Renewable Diesel is niet meer winterbestendig en bacterie werend, omdat in de fossiele diesel biodiesel zit. Daarnaast vervallen de voordelen op het gebied van duurzaamheid.
Bacteriegroei ontstaat vaak door biodiesel die aan de fossiele diesel is toegevoegd. Dit probleem is er niet bij Neste MY Renewable Diesel. In Neste MY Renewable Diesel zit dus geen biodiesel (FAME-vrij). Daarnaast kan bacteriegroei in de brandstof ontstaan door opgenomen water. Dit is ook niet het geval bij Neste MY Renewable Diesel. Deze scheidt het water juist goed af, zodat waterscheidingsfilters perfect werken. Hiermee is de kans op bacteriegroei in de brandstof vrijwel nihil. Bacteriegroei heeft water en zuurstof nodig om te groeien. Zorg er wel altijd voor dat de tank geen vrij water bevat: dát kan in iedere brandstof leiden tot bacteriegroei.
Nee, voor de productie van Neste MY Renewable Diesel in Nederland wordt geen palmolie gebruikt. Palmolie moet ook niet gebruikt worden voor brandstof, maar voor voeding. Wel kunnen we de afvalproducten gebruiken die vrijkomen wanneer de palmolie klaargemaakt wordt voor menselijke consumptie in voedingsmiddelen. Dit afval werd voorheen gestort of verbrand in een verbrandingsoven, maar kan nu worden gebruikt om Neste MY Renewable Diesel te maken.
Nee, Neste MY Renewable Diesel schuimt in het geheel niet. Hierdoor wordt af tanken makkelijker.
© 2022 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric