Ontdek hoeveel CO2 jij kunt besparen

Klik hier om te ontdekken hoeveel CO2 jij kunt besparen op basis van jouw opgegeven brandstofverbruik.

CSRD, een kans of verplichting?

Niek Hooghiemster van KeyNetic uit Drachten is ervan overtuigd: de maatregel CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) biedt kansen en is in de laatste plaats een verplichting. Tijdens het gratis webinar ‘De reis naar duurzaam transport’, verzorgd door Future Fuels op woensdag 19 juni van 16.00 – 17.00 uur, vertelt hij er meer over.

Drie jaar geleden stond Niek aan de wieg van KeyNetic. „Een adviesbureau, opgericht vanuit mijn overtuiging dat duurzaamheid en ondernemen heel goed samen kunnen gaan. Het biedt daadwerkelijk kansen voor organisaties.”

De afgelopen twee jaar heeft hij zich gespecialiseerd in de nieuwe wetgeving CSRD. Deze Europese richtlijn verplicht grote bedrijven om vanaf dit jaar een duurzaamheidsrapportage uit te brengen. Ook kleinere MKB-bedrijven krijgen er nu al mee te maken, omdat de grote ondernemingen in het verslag duidelijk moeten maken hoe hun hele keten presteert op het gebied van duurzaamheid. „Een bedrijf is dus ook verantwoordelijk voor de uitstoot van de vrachtwagens die hun producten vervoeren. Juist deze vorm van ketendruk biedt nu al kansen voor kleinere bedrijven die nog niet CSRD-plichtig zijn.”

Voorbereiding CSRD

Ook al heb je als kleiner bedrijf op dit moment nog geen rapportageverplichting, het is volgens Niek daarom wel slim om direct al met CSRD te starten. Het opstellen van zo’n rapportage is een omvangrijk proces, waar veel tijd en energie in gaat zitten. „Het is daarom goed om je daar nu al op voor te bereiden, zonder dat je nog aan alle regeltjes hoeft te voldoen. Ga met je klanten en leveranciers in gesprek. Wat vinden zij belangrijk, wat hebben ze van je nodig? Als je dat doet, ben je straks goed voorbereid op de wet- en regelgeving die in de toekomst ook voor jou gaat gelden.”

Bovendien kan het volgens de adviseur leiden tot een voorsprong op de concurrentie. „Door je te onderscheiden en te laten zien dat je al met CSRD bezig bent, kan een klant bewust voor jou gaan kiezen, omdat je een bijdrage levert aan hun ambitie en verplichting van de CSRD. Je versterkt zo dus jouw leverancierspositie.”

Toekomstbestendig

Als ander voorbeeld waar winst te behalen valt, noemt Niek de grondstoffenproblematiek. „Grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. Kijk als bedrijf hoe je anders met een bepaald product om kan gaan. Wees bewust van risico’s en zorg ervoor dat je een goede strategie hebt staan. Daarmee vergoot je de toekomstbestendigheid van je organisatie. Het rapporteren wordt op deze manier een voortvloeisel van het goede beleid wat je al voert. Zorg dus dat de focus komt te liggen op de kansen in het proces en niet op het rapporteren zelf.”

Tijdens het webinar deelt Niek graag zijn kennis over CSRD. Hij geeft onder andere informatie over de Light-methodiek van KeyNetic. „We pakken hiermee de essentiële stappen in de CSRD aan en gaan deze samen met het bedrijf doorlopen, zodat ze aan kunnen sluiten bij hun grotere klanten. In deze methodiek blijven de minder urgente stappen voorlopig liggen.”

CSRD Rapportage - een kans?

Kansen grijpen

De light-methodiek wordt binnenkort ook in groepsverband aangeboden: de CSRD-Jumpstart. In een groep van zo’n vijf à zes bedrijven worden in een aantal workshops de essentiële stappen van de CSRD doorgenomen. „Zodat ze voorbereid zijn op de vraag vanuit de keten en ook al een stap in de goede richting zetten voor het moment dat ze straks zelf verplicht zijn om te rapporteren. Juist de kleinere ondernemer willen we op deze manier ook de mogelijkheid bieden om de kansen die CSRD met zich meebrengen, te kunnen grijpen.”

Meer weten?

Wil je meer weten over de CSRD? Meld je dan aan voor het webinar: “De reis naar duurzaam transport” op woensdag 19 juni 2024 van 16-17 uur. Niek Hooghiemster is als één van de tafelgasten ook aanwezig. Bekijk het programma hier