Ontdek hoeveel CO2 jij kunt besparen

Klik hier om te ontdekken hoeveel CO2 jij kunt besparen op basis van jouw opgegeven brandstofverbruik.

Sustainability
for today

Onze producten

Blauwe Diesel (HVO20-50)
Neste MY (HVO100)
Smeerolie en vetten
Fossiele brandstoffen
AdBlue
Gassen
Installatie materialen

Geen FAME (biodiesel)

Winterbestendig

Drop-in fuel

CO2-uitstoot omlaag

Emissiearm

Herwinbare grondstoffen

Biga Groep stapt over op Neste MY Renewable Diesel (HVO100)

Biga Groep stapt over op Neste MY Renewable Diesel (HVO100)

„Voor ons dé oplossing. Het is betaalbaar en een mooi product wat niet schuimt, niet stinkt en vooral heel veel CO2-reduceert.”
Pilot Neste MY Renewable Diesel (HVO100) op boerenerf

Pilot Neste MY Renewable Diesel (HVO100) op boerenerf

In totaal namen 50 leden-melkveehouders van FrieslandCampina uit Friesland deel aan de pilot om praktijkervaring op te doen met Neste MY.
IJB Groep vindt overgang naar Neste MY een goede oplossing richting 2030

IJB Groep vindt overgang naar Neste MY een goede oplossing richting 2030

"De mogelijkheden die Neste MY ons nu biedt, maken het mogelijk langer en vaker met ons zware bouwmaterieel te werken."
Voor Waterschap Rijn en IJssel is Neste MY Renewable Diesel de snelste weg naar succes

Voor Waterschap Rijn en IJssel is Neste MY Renewable Diesel de snelste weg naar succes

"Hernieuwbare diesel wordt verder doorontwikkeld en zal daardoor steeds breder inzetbaar worden."
Duurzame diesel brengt CO2-uitstoot Waterschap Noorderzijlvest fors naar beneden

Duurzame diesel brengt CO2-uitstoot Waterschap Noorderzijlvest fors naar beneden

“Behalve dat wij de duurzame diesel gebruiken voor al ons eigen materieel in de buitendienst, stimuleren we ook de partijen die voor ons ‘in het veld’ werken om dezelfde brandstof te gebruiken,”
Staatsbosbeheer wil aanjager zijn voor andere organisaties

Staatsbosbeheer wil aanjager zijn voor andere organisaties

“Neste MY Renewable Diesel is de beste transitiebrandstof naar een emissievrije bedrijfsvoering.”
Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker, ook voor ITS Reizen

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker, ook voor ITS Reizen

"Bovendien is Neste MY een betrouwbaar kwaliteitsproduct waar je direct tot 90% CO2 mee reduceert."