WAT IS BLAUWE DIESEL?

Blauwe Diesel (Ssynfuel+) is dé duurzame dieselbrandstof van dit moment. Deze fossielvrije diesel wordt volledig gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Je kunt zonder aanpassing van de motor op Blauwe Diesel (Ssynfuel+) rijden. Daarnaast is Blauwe Diesel (Ssynfuel+) ook nog eens CO2-neutraal, emissie-arm en biologisch afbreekbaar. Je kunt rijden op 100% Blauwe Diesel, de zogenoemde Blauwe Diesel B100, of je kunt kiezen voor een blend van Blauwe Diesel en fossiele diesel, de zogenoemde B10 t/m B50 (Eco2fuel+).

 

Wil je meer weten over de voordelen van Blauwe Diesel (Ssynfuel+) voor je onderneming?

Bekijk onze informatie voor ondernemers

 

Ben je als particulier geïnteresseerd in het rijden op Blauwe Diesel (Ssynfuel+)?

Bekijk onze informatie voor particulieren

 

WIE ZIJN WIJ?

Als Future Fuels Wholesale zijn wij constant op zoek naar dieselbrandstoffen die uitstekende kwaliteit combineren met duurzaamheid. Trots zijn wij op de ontwikkeling van o.a. onze Blauwe Diesel (Ssynfuel+) en de blends daarvan (Eco2fuel+). Als wholesale leveren wij onze producten rechtstreeks aan onze dealers. Zij zorgen voor distributie van onze duurzame dieselbrandstoffen aan bedrijven en overheid. Onze duurzame dieselbrandstoffen zijn inmiddels ook voor consumenten beschikbaar aan de pomp. Pomplocaties met Blauwe Diesel (Ssynfuel+) vind je hier.

Wat wij belangrijk vinden

Onze Blauwe Diesel B100 is CO2 neutraal!

Dit heeft betrekking op de CO2-uitstoot. Blauwe Diesel B100 wordt gemaakt uit plantaardige afvaloliën. Door de groei van de plant wordt de CO2 eerst onttrokken aan de lucht. Pas bij het verbranden van de Blauwe Diesel B100 komt deze CO2 weer vrij in de lucht. Bij het verbranden van Blauwe Diesel B100 voegen we dus geen extra CO2 toe aan het milieu. Dit noemen we CO2 neutraal.

Onze Blauwe Diesel B100 is fossielvrij!

Blauwe Diesel B100 wordt gemaakt uit plantaardige afvaloliën. Gewone diesel wordt gemaakt van aardolie, dit noemen we fossiele diesel. Blauwe Diesel B100 wordt dus niet gemaakt van aardolie of aardgas. Daarom noemen wij Blauwe Diesel B100 fossielvrij.

Emissiereductie van 30 – 70%

Blauwe Diesel B100 is een zuivere vloeistof, een brandstof met een heel hoog cetaangetal. Het cetaangetal zorgt ervoor dat de Blauwe Diesel B100 sneller en dus efficiënter verbrandt dan fossiele diesel. Het gevolg hiervan is dat Blauwe Diesel B100 na verbranding veel minder uitlaatgassen produceert dan fossiele diesel. Dit noemen we emissiearm.

 

100% afvalvermindering

Blauwe Diesel B100 wordt gemaakt van plantaardige afvaloliën. Deze oliën moeten eerst een voedseldoel hebben gediend. De plantaardige afvalolieproducten die hiervan overblijven zijn de grondstof voor de Blauwe Diesel B100. Blauwe Diesel B100 is hiermee een circulair brandstof. Dat bedoelen we met afval verminderend.

 

Tot wel 10% brandstofbesparing

De Blauwe Diesel B100 heeft een hoog cetaangetal. Een hoog cetaangetal zorgt voor een snellere en efficiëntere verbranding. Bij een mengsel van Blauwe Diesel B100 met gewone diesel leidt dit hogere cetaangetal in combinatie met een hoge energiewaarde tot een mogelijke brandstofbesparing of vermogenstoename.

Onze grondstof raakt nooit op

De Blauwe Diesel B100 wordt geproduceerd uit plantaardige afvaloliën die eerst een voedseldoel gediend moeten hebben. Deze plantaardige olie wordt ieder jaar opnieuw geproduceerd voor voedselproducten waarvan het afval dan weer voor de Blauwe Diesel B100 wordt gebruikt. De grondstof is dus iedere jaar opnieuw herwinbaar. Dit noemen we een herwinbare grondstof.

Blauwe Diesel B100 is niet schadelijk voor milieu

Blauwe Diesel B100 breekt niet vanzelf af. Dan zou de kwaliteit van de brandstof instabiel zijn en dat is niet het geval. Maar als we Blauwe Diesel B100 morsen in het milieu dan wordt het bodemleven niet gedood. Dit bodemleven zet de Blauwe Diesel B100 vervolgens om tot voor de natuur onschadelijke componenten. We noemen we biologisch afbreekbaar.

Het hele jaar door winterbestendig

Blauwe Diesel B100 is het gehele jaar door winterbestendig, ook in de zomer. Dit doen we omdat deze brandstof veel toegepast wordt in noodstroomaggregaten van bedrijven en instellingen waarbij niet ieder jaar de tank helemaal leeg wordt gebruikt. Blauwe Diesel B100 kan maximaal beschermd worden tot -42 graden Celsius. Dat is pas echt winterbestendig.

ISCC- EU gecertificeerd

Onze duurzame dieselbrandstoffen zijn ISCC-EU gecertificeerd. Ons bedrijf is ook ISCC-EU gecertificeerd. Waarom? Het ISCC-EU is een bewaker van de duurzaamheidsketen. Zij volgen het volledige proces van onze duurzame dieselbrandstoffen vanaf het begin van de productie tot aan de aflevering bij u in de tank. Alle energie die daarvoor nodig is, wordt meegewogen in de milieubelasting. Wanneer een product dus 80% CO2 reduceert, geldt dit over de gehele keten! Hiervoor wordt ons bedrijf jaarlijks gecontroleerd door middel van een intensieve audit. Daarnaast bewaakt het ISCC-EU ook de uitgangspunten die van belang zijn voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Het ISCC-EU ziet er op toe dat de grondstoffen voor onze duurzame dieselbrandstoffen komen uit landen waar:

Op sociaal gebied: Wetgeving is voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen
Wetgeving geldt welke kinderarbeid verbiedt
Op maatschappelijk gebied: Vrij is van “food for fuel” problematiek
Geen voedselprijsopdrijvend effect veroorzaakt
Op milieugebied: Geen bossen of wouden laat wijken voor bio-olieproductie
Natuurgebieden in stand blijven en beschermd worden

Onze producten

(Eco2fuel+)

  • Emissie verlagend
  • 10 tot 50 % CO2reducerend
  • EN590 genormeerd
  • ISCC-EU gecertificeerd

(Ssynfuel+)

  • Emissie arm
  • CO2 neutraal
  • EN15940 genormeerd
  • ISCC-EU gecertificeerd

 

Onze dealers

Future Fuels Wholesale heeft sinds medio 2016 een landelijk dekkend netwerk aan dealers en distributeurs. Hiermee leveren wij onze revolutionaire en unieke duurzame dieselbrandstoffen door heel Nederland. Wanneer u op de onderstaande link klikt, krijgt u het overzicht van onze huidige dealers. Neem contact op met de dealer bij u in de buurt.

Bekijk onze dealers

Veelgestelde vragen

Onze tanklocaties kunt u hier vinden.

Tanklocaties

De prijs van Blauwe Diesel is  afhankelijk van de grondstofprijzen, 10 tot 20 cent hoger dan de gewone fossiele diesel. De prijs van Blauwe Diesel ontwikkeld zich anders dan de fossiele diesel. Dit komt omdat de grondstoffen waaruit de brandstof wordt gemaakt niet gelijk zijn.

Wij kunnen heel veel opschrijven, maar de Renewable Energy Directive uit Europa bepaalt wat duurzaam is en wat niet. Zij stellen op Europees niveau ook vast hoe de CO2 reductie berekend moeten worden. Dit wordt onder andere gecontroleerd door de organisatie van het ISCC. Het ISCC zorgt voor een duurzaamheidsketen, die op grond van de RED wetgeving alle grondstofstromen en eindproducten volgt. Vanaf de grondstof tot aan het eindproduct, de Blauwe Diesel. Dit moet worden vastgelegd in een uitgebreide administratie voorzien van certificaten en gecontroleerd door externe auditoren. De fabrikant Neste, Future Fuels en het product Blauwe Diesel zijn ISCC-EU gecertificeerd. De duurzaamheid is volkomen geborgd.

Blauwe Diesel wordt gemaakt van afvalproducten en is daarom een circulair product. Het afvalproduct bestaat uit resten van plantaardige oliën uit de voedingsmiddelenindustrie. In deze sector wordt heel veel gebruik gemaakt van plantaardige oliën voor voedselbereiding. Alle plantaardige afvalolie producten die daarbij vrijkomen, kunnen wij gebruiken als grondstof voor Blauwe Diesel.

Nee, er wordt voor de productie van Blauwe Diesel geen palmolie gebruikt. Palmolie moet ook niet gebruikt worden voor brandstof, maar voor voeding. Wel kunnen we de afvalproducten gebruiken die vrijkomen wanneer de palmolie klaar gemaakt wordt voor menselijke consumptie in voedingsmiddelen. Deze afval werd voorheen gestort of verbrand in een verbrandingsoven maar kan nu worden gebruikt om Blauwe Diesel te maken.

 

Of uw voertuig vrijgegeven is voor HVO brandstoffen vindt u in de handleiding van uw auto. Mocht u twijfelen neem dan contact op met uw dealer of de fabrikant. In de Scandinavische landen, Amerika en Canada rijdt het overgrote deel aan dieselvoertuigen ook op dit product. Daar noemen ze het HVO.

Blauwe diesel is niet EN590 genormeerd. Of uw nieuwe auto met behoud van de garantie op Blauwe Diesel kan rijden, kunt u vinden in het instructieboekje. Kijk dan of de motor is vrijgegeven voor HVO met de brandstofnorm EN15940. Ook de Amerikaanse brandstofnorm, de ASTM D975, is akkoord. Als dit zo is, kunt u uw nieuwe auto op Blauwe Diesel laten rijden met behoud van garantie. Staat er niets in het instructieboekje, raadpleeg dan uw dealer.

Blauwe Diesel is technisch geschikt voor alle dieselmotoren, dus ook dieselmotoren in schepen en generatoren. Het voordeel van Blauwe Diesel is dat je geen last meer hebt van rook en reuk van uitlaatgassen (als je voor de wind uit vaart). In de salon van het schip ruik je niet meer de dieselgeur vanuit het motorcompartiment. Als je morst met tanken heb je geen milieuschade veroorzaakt. De motor loopt stiller, waardoor er minder trillingen en geluidsoverlast ontstaat. En bij elke verbruikte liter Blauwe Diesel reduceert u maar liefst 89% CO2 ten opzichte van fossiele diesel.

Blauwe Diesel kent technisch geen nadelen en op het gebied van duurzaamheid verslaat het de fossiele diesel op alle fronten. Maar een goed product is ook duurder geprijsd.

Qua uitstoot is een oude dieselmotor die draait op Blauwe Diesel minstens zo schoon, zo niet schoner dan de nieuwste dieselmotoren op gewone diesel. Bij een milieuzone wordt helaas niet gekeken naar het type brandstof, maar naar het type motor. En een oude motor komt er niet in, ook niet op Blauwe Diesel.

AdBlue is een product wat uit water bestaat met een beetje ureum. Dit kun je niet gebruiken als brandstof. Het heeft als doel om de NOx (stikstofoxide) te reduceren.  Blauwe Diesel is een brandstof en heeft een lagere NOx uitstoot dan fossiele diesel bij verbranding (stikstofoxide). De reductie hiervan verschilt per motor en kan variëren van 3% tot 20%. De AdBlue systemen meten de hoeveelheid NOx in het uitlaatsysteem. De AdBlue wordt ingespoten om de uitstoot van NOx te reduceren. Wanneer ze minder NOx meten wordt er minder adblue ingespoten.

Nee, Blauwe Diesel schuimt in het geheel niet. Als het brandstofpistool afslaat, hoeft u niet lang na te tanken om de tank goed vol te krijgen.

Bacteriegroei ontstaat vaak door een biobrandstof die aan de fossiele diesel is toegevoegd. Dit gebeurt niet bij Blauwe Diesel. Blauwe Diesel is dus biodieselvrij. Daarnaast kan bacteriegroei in de brandstof ontstaan door opgenomen water. Dit is niet het geval met Blauwe Diesel. Deze scheidt het water juist goed af, zodat waterscheidingsfilters perfect werken. Hiermee is de kans op bacteriegroei in de brandstof vrijwel verdwenen. Bacteriegroei heeft water en zuurstof nodig om te groeien. Zorg er wel altijd voor dat de tank geen vrij water bevat: dát kan in iedere brandstof leiden tot bacteriegroei.

Omdat Blauwe Diesel de roetuitstoot reduceert tot wel 70% in vergelijk met fossiele diesel, wordt de EGR klep in de motor ook veel minder gauw vuil. Dit is goed voor de motor. Alle uitlaatgas nabehandel systemen worden minder zwaar vervuild door Blauwe Diesel.

Ja, de dieselmotor loopt op Blauwe Diesel stiller dan op fossiel Diesel. Dit heeft te maken met het hoge cetaangetal. Hierdoor verbrand de Blauwe diesel beter en completer. Hierdoor loopt de motor stiller en soepeler.