Ontdek hoeveel CO2 jij kunt besparen

Klik hier om te ontdekken hoeveel CO2 jij kunt besparen op basis van jouw opgegeven brandstofverbruik.

Ervaring met Neste MY Renewable Diesel (HVO100)

In totaal namen van september t/m december 2023 vijftig leden-melkveehouders van FrieslandCampina uit Friesland deel aan de pilot om praktijkervaring op te doen met Neste MY Renewable Diesel (HVO100) op het boerenerf.

De animo voor deelname was groot. „Het blijkt dat velen het gebruik van HVO100 een belangrijke maatregel vinden om tot broeikasgasreductie te komen”, zegt Jacomijn Guijt – Projectmanager Farm Sustainability FrieslandCampina. Naast registratie in de KringloopWijzer is het doel om ervaringen op te doen. Wat brengt melkveehouders het gebruik van hernieuwbare diesel?

Bekijk hieronder de ervaringen van:
• Douwe Hofman – Mts Hofman – Van der Laan / StalZicht
• Piet Reitsma – Melkveehouderij Reitsma
• Tjalling Rodenhuis – Melkveebedrijf Rodenhuis

Meer weten?

Lees hier meer over de pilot met Neste MY Renewable Diesel.