Ontdek hoeveel CO2 jij kunt besparen

Klik hier om te ontdekken hoeveel CO2 jij kunt besparen op basis van jouw opgegeven brandstofverbruik.

FrieslandCampina maakt samen met Future Fuels melkveehouders warm voor Neste MY Renewable Diesel

Vijftig melkveehouders in Friesland mogen tot eind dit jaar Neste MY Renewable Diesel gebruiken tegen de prijs van gewone diesel. Doel is om het gebruik van HVO100 vanaf januari 2024 op te kunnen nemen in de KringloopWijzer. „Zodat het een maatregel wordt die we actief kunnen stimuleren richting onze melkveehouders”, aldus Jacomijn Guijt. „Als het opgenomen is in de KringloopWijzer, kan het worden meegenomen in de carbon footprint van melkveebedrijven en dan wordt de reductie ook beloond via ‘Focus planet’.”

Jacomijn is als Projectmanager Farm Sustainability aan FrieslandCampina verbonden. Haar team houdt zich bezig met alles omtrent verduurzaming op het boerenerf. „We richten ons op maatregelen die verbetering kunnen bieden voor klimaat, biodiversiteit en diergezondheid/welzijn. Bij de proef met Neste MY Renewable Diesel ligt de focus natuurlijk vooral op het programma klimaat.”

FrieslandCampina heeft vele tientallen merken die in veel landen in de wereld te koop zijn. Uiterlijk in 2050 wil het bedrijf netto-klimaatneutraal zuivel produceren. Het klimaatplan* bevat heldere doelstellingen en concrete acties met als ijkpunt een significante reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030. „Onze ambitie is een broeikasgasreductie van 33% bij onze leden-melkveehouders.”

Broeikasgasreductie

De leden-melkveehouders van FrieslandCampina bepalen zelf met welke maatregelen ze aan de slag gaan om tot die 33% broeikasgasreductie te komen. Denk aan mestvergisting, koolstofvastlegging en voeradditieven, maar ook aan goede landbouwpraktijken. Een extra stimulans zijn de toeslagen die ze kunnen ontvangen op basis van hun resultaten op het gebied van duurzaamheid. Vanaf dit jaar worden de melkveehouders méér beloond voor duurzaamheidsresultaten op het gebied van klimaat.

„Zoveel leden, zoveel smaken. Wat voor het ene bedrijf goed werkt, is voor een ander juist geen optie.” Om melkveehouders meer opties te bieden, is in samenwerking met Future Fuels de proef met Neste MY Renewable Diesel gestart. „Veel melkveehouders, zo’n 3.700 leden, wekken zelf al stroom op. Daar is dus al veel winst behaald, maar we zien ook dat er op de melkveebedrijven nog steeds veel diesel wordt gebruikt. We hebben gezocht naar maatregelen om die uitstoot te verminderen.”

Direct verduurzamen

In de toekomst is bijvoorbeeld waterstof een mogelijkheid, maar FrieslandCampina wil op korte termijn al maatregelen nemen. „Dan kom je uit bij hernieuwbare diesel. Neste MY Renewable Diesel is een product wat volledig aan onze kwaliteitsstandaard voldoet.” Daarmee doelt Jacomijn onder andere op de eis dat de brandstof is gemaakt van afval, reststoffen en andere hernieuwbare grondstoffen.

Ook is Neste MY Renewable Diesel geschikt voor alle dieselmotoren, FAME vrij en winterbestendig. „De brandstof vermindert niet alleen de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90%, maar voldoet dus ook aan onze andere kwaliteitseisen. Zo waren er bij leden negatieve ervaringen met biodiesel door bacteriegroei. Daar hou je dan rekening mee. Neste MY Renewable Diesel heeft heel andere eigenschappen, is biodieselvrij en kan zonder problemen zeer lange tijd worden opgeslagen.”

KringloopWijzer

Future Fuels is in Nederland een belangrijke distributeur van Neste MY Renewable Diesel en heeft daarnaast veel afnemers in de agrarische sector. „Vandaar dat we juist met deze partij onze proef met HVO100 zijn gestart. Tevens trekken we samen op in het mogelijk maken van de registratie van HVO100 in de KringloopWijzer. Dat is de manier voor melkveehouders om hun uitstoot te berekenen.” Deze registratie is een belangrijke stap in het proces. Alleen als het gebruik van HVO100 in de Kringloopwijzer is opgenomen, kan FrieslandCampina het gebruik ervan door zijn leden-melkveehouders belonen. Hoe lager de voetafdruk van een bedrijf, hoe hoger de toeslag op het melkgeld.

Het is dus zaak om alle benodigde data rondom het gebruik van Neste MY Renewable Diesel goed te registreren. Het is een belangrijk onderdeel van de pilot die nu is gestart. Lukt het een melkveelhouder die HVO100 gebruikt om de juiste getallen in het systeem te krijgen? FrieslandCampina heeft vertrouwen in de pilot en stelt alles in het werk om het gebruik van HVO100 vanaf 1 januari 2024 in de KringloopWijzer te krijgen.

Ervaringen opdoen

In totaal nemen vijftig leden-melkveehouders uit Friesland deel aan de pilot die tot eind december loopt. De animo voor deelname was groot. „Het blijkt dat velen het gebruik van HVO100 een belangrijke maatregel vinden om tot broeikasgasreductie te komen”, zegt Jacomijn. Naast registratie in de KringloopWijzer is het doel om ervaringen op te doen. Wat brengt melkveehouders het gebruik van hernieuwbare diesel in vergelijking met afnemers uit andere branches? En hoe kan ervoor gezorgd worden dat het gebruik van HVO100 door loonwerkers geborgd kan worden? „Dat is op dit moment nog moeilijk. Het gebruik van hernieuwbare diesel door loonbedrijven kan nu nog niet geregistreerd worden in de Kringloopwijzer. Het is zeker de volgende stap waar we naar toe willen.”

 

 

 

*Het klimaatplan ‘Op weg naar klimaatneutrale zuivel’ van FrieslandCampina maakt deel uit van het integrale duurzaamheids-programma Nourishing a better planet. Uiterlijk 2050 wil FrieslandCampina netto-klimaatneutraal zuivel produceren. Het klimaatplan bevat doelstellingen en concrete acties met als ijkpunt een significante reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030.