Ontdek hoeveel CO2 jij kunt besparen

Klik hier om te ontdekken hoeveel CO2 jij kunt besparen op basis van jouw opgegeven brandstofverbruik.

Historie

Ons verhaal

Als familiebedrijf zijn wij trots op onze lange geschiedenis. Ruim 150 jaar geleden is de basis gelegd voor Future Fuels. Ooit begonnen in de turf en op dit moment verkopen we de meest duurzame dieselbrandstoffen die geschikt zijn voor de modernste technologie.

In de loop der jaren hebben verschillende Wiersma’s aan het roer gestaan. Hieronder een samenvatting van de geschiedenis. Meer weten over onze historie van ons familiebedrijf? Op de jubileumpagina vind je ons jubileumboek, waarin onze geschiedenis uitgebreid beschreven is.

Het begin

Het is Haitze Foppesz Wiersma, geboren op 2 juni 1842 in Abbega, die het fundament voor onze onderneming heeft gelegd. Hij is ergens tussen oktober 1869 en april 1871 praamschipper geworden. Het betekent de start van de terpengrond- en brandstoffenhandel.

1871
 1881
1881

Zijn vrouw Pietje sterft in 1878. Op 12 maart 1881 trouwt de toen 38-jarige Haitze Wiersma voor de tweede keer, nu met de weduwe Jiskjen Klazes Ringnalda uit Tjerkwerd. Haitze laat kort na dit huwelijk een houten tjalkschip bouwen bij Jelle Jelleszoon Croles in IJlst om er terpmodder, mest en turf mee te vervoeren. Het komt in 1882 van de werf en krijgt de naam ‘De Lastdrager’.

 1889
1889

Na het overlijden van Haitze Wiersma wordt de brandstofhandel op verschillende locaties voortgezet door Foppe Wiersma, Jacob Wiersma, Klaas Hylkes Wiersma en Fonger Wiersma. Als oudste zoon neemt Foppe Haitzesz Wiersma in 1906 de Lastdrager van zijn vader over. Op dat moment is hij al werkzaam als turfschipper met als thuishaven Scharnegoutum.

 1926
1926

In 1926 wordt ‘De Lastdrager’ verkocht. Waarschijnlijk is het schip na de Tweede Wereldoorlog in de buurt van Grou gezonken. Hiermee komt er een eind aan de lange geschiedenis van ‘De Lastdrager.’

 1927
1927

Derde generatie Gerlof Foppesz Wiersma neemt Brandstofhandel F. H. Wiersma rond 1927 over. Hij zet de turfhandel voort. Daar komen al snel andere producten bij.

 1928
1928

Gerlof Wiersma gaat ook kolen verkopen. Deze zijn bij hem verkrijgbaar in diverse soorten: antraciet, syntraciet, eierkolen, briketten en cokes. Ook de petroleum is in opkomst. Dit nieuwe product wordt eveneens toegevoegd aan de groeiende brandstofhandel.

 1940
1940

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog komt Gerlof Wiersma in het verzet terecht. Hij leeft in deze periode onder hoogspanning. Hierdoor is hij na afloop van de oorlog niet meer in staat de brandstofhandel te leiden.

 1953
1953

Foppe Wiersma neemt in 1953 het werk in de brandstofhandel van zijn zieke vader over. Op dat moment is de tijd van turf echt voorbij. Foppe leidt het bedrijf door een moeilijke tijd.

 1964
1964

In 1964 draagt Foppe het stokje over aan zijn zwager Dirk Kok. In de vier jaar dat Dirk het bedrijf leidt, voert hij grote veranderingen door. De mechanisatie in de landbouw neemt een grote vlucht. Dirk handelt nog steeds in kolen en petroleum, maar door de nieuwere motoren in tractoren, komt daar gasolie bij.

 1968
1968

In 1968 neemt Peter Wiersma, de broer van Foppe, het familiebedrijf over van Dirk. Hierdoor staat er weer een Wiersma aan het roer. De opkomst van aardgas verdringt de kolen en oliehaarden. Het is een moeilijke periode. Peter moet er zelfs een baantje bij nemen, omdat de inkomsten uit de brandstofhandel niet toereikend zijn om het gezin van te kunnen te onderhouden.

 1980
1980

De vraag naar vloeibare brandstoffen neemt toe. Peter besluit om een eigen tankwagen aan te schaffen. Veel mensen die nog een oude olietank in de grond hebben liggen met daarin restantolie, nemen contact met Wiersma oliehandel op. Door Peter worden de oude tanks leeggezogen en de olie wordt vervolgens afgeleverd bij Recycling Koeweit.

 1990
1990

Er komen steeds meer tankauto’s en medewerkers bij. In de negentiger jaren wordt Wiersma dealer voor het Franse Total.

 2002
2002

Vanwege de groei moet worden uitgekeken naar een groter terrein. Dit wordt in 2002 gevonden in Sneek. Op het bedrijventerrein Houkesloot is een al bestaande tankopslag onder de naam Noord-Nederlandse Tankopslag. Het wordt tevens het onderkomen van Wiersma.

 2006
2006

Sinds 2006 staat Germ Wiersma, de vijfde generatie, aan het roer. Evenals zijn vader staat ook Germ voor vertrouwen, service en kwaliteit. Daarbij is er oog voor het milieu en zorg voor de natuur.

 2007
2007

Het bedrijf heeft sinds 1994 het vizier al gericht op duurzame brandstoffen. Wiersma is rond 2006 onder andere actief in de verkoop en levering van biodiesel van ADM uit Duitsland.

 2011
2011

In 2011 wordt afscheid genomen van de Noord-Nederlandse Tankopslag en verhuist het bedrijf naar Appelhôf 7-9 in Oudehaske, strategisch gelegen pal naast de A7 tussen de knooppunten Heerenveen en Joure.

 2015
2015

Germ introduceert in Nederland de Neste MY Renewable Diesel (destijds nog onder de naam Blauwe Diesel 100). Het is de beste én de duurzaamste dieselbrandstof wereldwijd. In nauwe samenwerking met het brandstoffenlaboratorium Intertek Caleb Brett in Hoogvliet wordt de unieke Blauwe Diesel-productlijn ontwikkeld. Met deze brandstofproducten wordt het voor bedrijven mogelijk om stap-voor-stap te verduurzamen. Het wordt een groot succes.

 2016
2016

Is het in de brandstoffenwereld tot dan toe vrij ongebruikelijk, Germ zoekt in 2015 bewust de samenwerking met andere brandstofhandelaren om zijn nieuwe producten op de markt te zetten. Hiervoor wordt speciaal het nieuwe bedrijf Future Fuels Wholesale BV opgericht. In februari 2016 wordt Future Fuels feestelijk gelanceerd in het bijzijn van astronaut André Kuipers.

 2021
2021

Vanwege de gezondheid van Germ -sinds januari 2009 heeft hij drie keer een hartaanval gehad- doet hij in 2021 een stapje terug in het bedrijf. De dagelijkse leiding wordt grotendeels overgedragen aan de directeuren Auke Wijmenga en Ron Voorham. Tevens wordt een Raad van Advies ingesteld.

 2022
2022

Wiersma Olie & Techniek wordt Future Fuels. De naam is veranderd, maar wij zijn en blijven met trots een familiebedrijf. Hartelijkheid en specialisme zitten in ons DNA en dat zal niet veranderen.

 2023
2023

Op 5 oktober 2023 wordt het officieel bekend: Comfort Energy Group, één van de grootste brandstoffenverdelers van België, neemt een meerderheidsbelang in Future Fuels.

Dankzij deze krachtenbundeling kunnen we onder andere Blauwe Diesel op een nog grotere schaal introduceren.

Heden

Onze samenwerking met Comfort Energy Group is een weerspiegeling van onze gezamenlijke visie voor een groenere en meer verantwoorde toekomst. Dankzij deze krachtenbundeling kunnen we onder andere Blauwe Diesel op een nog grotere schaal introduceren. Maar ondanks deze groei en verandering blijven onze kernwaarden, kwaliteit, service en de werkwijze die je van ons gewend bent, hetzelfde.