Ontdek hoeveel CO2 jij kunt besparen

Klik hier om te ontdekken hoeveel CO2 jij kunt besparen op basis van jouw opgegeven brandstofverbruik.

Veelgestelde vragen

Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot Neste MY Renewable Diesel. Neem voor overige vragen gerust contact met ons op!

De afkorting van HVO is Hydrotreated Vegetable Oil. Dit betekent een met waterstof behandelde plantaardige (afval)olie. HVO is een 'container begrip'. Je hebt goede en slechte HVO brandstoffen. De kwaliteit van de HVO is afhankelijk van de grondstoffen, de voorbehandeling van de grondstoffen en het productieproces zelf. Voor de productie van Neste MY Renewable Diesel wordt er gebruik gemaakt van de beste en meest duurzaamste grondstoffen. Neste MY Renewable Diesel is dus een HVO die op al deze fronten de beste keuze is.

Neste MY Renewable Diesel is een duurzame dieselbrandstof en een volledige vervanger van fossiele diesel. Je kunt op Neste MY Renewable Diesel overstappen zonder aanpassingen aan je dieselmotor. Neste MY Renewable Diesel is een 100% HVO brandstof en gemaakt van afvalvetten, restmateriaal en plantaardige oliën en geclassificeerd als met waterstof behandelde plantaardige olie: HVO100. De brandstof heeft dezelfde hoge prestaties als gewone diesel, maar produceert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgassen (CO2e) ten opzichte van fossiele diesel.

Neste MY Renewable Diesel wordt gemaakt van 100% hernieuwbare grondstoffen. Resten van plantaardige oliën uit de voedingsmiddelenindustrie. In deze sector wordt heel veel gebruik gemaakt van plantaardige oliën voor voedselbereiding. Alle plantaardige afvalolieproducten die daarbij vrijkomen worden gebruikt als grondstof voor Neste MY Renewable Diesel.

Nee, voor de productie van Neste MY Renewable Diesel in Nederland wordt geen palmolie gebruikt. Palmolie moet ook niet gebruikt worden voor brandstof, maar voor voeding. Wel kunnen we de afvalproducten gebruiken die vrijkomen wanneer de palmolie klaargemaakt wordt voor menselijke consumptie in voedingsmiddelen. Dit afval werd voorheen gestort of verbrand in een verbrandingsoven, maar kan nu worden gebruikt om Neste MY Renewable Diesel te maken.

Als je iets uit afval maakt, kan dat wel goed zijn? Het antwoord is: ja. Het is technisch zelfs beter dan fossiele diesel. Neste MY Renewable Diesel bevat geen water, geen biodiesel, verbrandt schoner en efficiënter en is een synthetische brandstof. Neste MY Renewable Diesel is Europees genormeerd met de EN15940 norm en Amerikaans genormeerd met de ASTM D975.

Qua uitstoot is een oude dieselmotor die draait op Neste MY Renewable Diesel schoner dan de nieuwste dieselmotoren op fossiele diesel. Bij een milieuzone wordt helaas niet gekeken naar het type brandstof, maar naar het type motor. En een oude motor komt er niet in, ook niet op Neste MY Renewable Diesel.

Duurzaamheid

Wij kunnen heel veel opschrijven, maar de Renewable Energy Directive uit Europa bepaalt wat duurzaam is en wat niet. Zij stellen op Europees niveau ook vast hoe de CO₂e-reductie berekend moet worden. Dit wordt onder andere gecontroleerd door de organisatie van het ISCC. Het ISCC zorgt voor een duurzaamheidsketen, die op grond van de RED wetgeving alle grondstofstromen en eindproducten volgt. Vanaf de grondstof tot aan het eindproduct, de Neste MY Renewable Diesel. Dit moet worden vastgelegd in een uitgebreide administratie voorzien van certificaten en gecontroleerd door externe auditoren. Zowel Neste, Future Fuels en het product Neste MY Renewable Diesel zijn ISCC-EU gecertificeerd. De duurzaamheid daarom is volkomen geborgd.

Neste MY Renewable Diesel is herwinbaar, emissiearm en stelt dieselgebruikers in staat om tot ruim 90% CO₂e te reduceren.

Nee, Neste MY Renewable Diesel kent technisch geen nadelen en op het gebied van duurzaamheid verslaat het de fossiele diesel op alle fronten.

Techniek

Ja, Neste MY Renewable Diesel is een drop-in fuel. Dat wil zeggen dat je zonder aanpassingen aan de motor direct kunt overstappen op Neste MY Renewable Diesel. Neste MY Renewable Diesel is dus geschikt voor iedere dieselmotor jong of oud. Sterker nog, het is een betere brandstof dan fossiele diesel.

Neste MY Renewable Diesel is niet EN590 genormeerd. Of jouw nieuwe auto met behoud van de garantie op Neste MY Renewable Diesel kan rijden, kun je terugvinden in het instructieboekje. Kijk dan of de motor is vrijgegeven voor HVO (XTL) met de brandstofnorm EN15940 of de Amerikaanse brandstofnorm de ASTM D975. Als dit zo is, kun je jouw nieuwe auto op Neste MY Renewable Diesel laten rijden met behoud van garantie. Staat er niets in het instructieboekje, raadpleeg dan jouw dealer. Zit jouw voertuig niet meer in de garantie, dan kun je sowieso zonder problemen overstappen op Neste MY Renewable Diesel.

Neste MY Renewable Diesel is technisch geschikt voor alle dieselmotoren, dus ook dieselmotoren in schepen en generatoren. Het voordeel van Neste MY Renewable Diesel is dat je geen last meer hebt van rook en reuk van uitlaatgassen (als je voor de wind uit vaart). In de salon van het schip ruik je niet meer de dieselgeur vanuit het motorcompartiment. Als je morst met tanken, veroorzaak je geen milieuschade. De motor loopt stiller, waardoor er minder trillingen en geluidsoverlast ontstaan.

Neste MY Renewable Diesel heeft een veel hoger cetaangetal dan die van de fossiele diesel. Een hoger cetaangetal betekent een betere, schonere en volledige verbranding. Dit zou dus betekenen dat je minder brandstof nodig hebt en dus een lager verbruik hebt. Echter heeft Neste MY Renewable Diesel een lagere dichtheid dan fossiele diesel. Dit zou betekenen dat je meer brandstof nodig hebt en dus een hoger verbruik hebt met Neste MY Renewable Diesel. Kortom het cetaangetal van Neste MY Renewable Diesel ligt hoger, maar de dichtheid is lager dan fossiele diesel. Hierdoor is per saldo het verbruik van Neste MY Renewable Diesel gelijk aan die van fossiele diesel.

Ja, je kunt Neste MY Renewable Diesel mixen met fossiele diesel. Technisch gezien geeft dit geen belemmeringen. Daarnaast is dit ook wel handig mocht je bijvoorbeeld niet in de gelegenheid zijn om Neste MY Renewable Diesel te kunnen tanken. Echter de positieve eigenschappen van de Neste MY Renewable Diesel komen wel te vervallen. De Neste MY Renewable Diesel is niet meer winterbestendig en bacterie werend, omdat in de fossiele diesel biodiesel zit. Daarnaast vervallen de voordelen op het gebied van duurzaamheid.

Bacteriegroei ontstaat vaak door biodiesel die aan de fossiele diesel is toegevoegd. Dit probleem is er niet bij Neste MY Renewable Diesel. In Neste MY Renewable Diesel zit dus geen biodiesel (FAME-vrij). Daarnaast kan bacteriegroei in de brandstof ontstaan door opgenomen water. Dit is ook niet het geval bij Neste MY Renewable Diesel. Deze scheidt het water juist goed af, zodat waterscheidingsfilters perfect werken. Hiermee is de kans op bacteriegroei in de brandstof vrijwel nihil. Bacteriegroei heeft water en zuurstof nodig om te groeien. Zorg er wel altijd voor dat de tank geen vrij water bevat: dát kan in iedere brandstof leiden tot bacteriegroei.

Nee, Neste MY Renewable Diesel schuimt in het geheel niet. Hierdoor wordt aftanken makkelijker.

Verkrijgbaarheid

Bedrijven met een eigen tankopslag kunnen via verkoop@futurefuels.nl of +31 (0)85 4890221 contact opnemen met Future Fuels. Geen eigen tankopslag? Maar heb je wel interesse en wil je kijken naar de mogelijkheden voor een eigen tankinstallatie? Neem dan contact op met onze afdeling verkoop via +31 (0)85 4890221. We helpen je graag verder.

Neste MY Renewable Diesel is voor particulieren en bedrijven beschikbaar op diverse tanklocaties in Nederland. Kijk voor meer informatie op: https://www.neste.nl/neste-my-renewable-diesel/distributeurs.