Ontdek hoeveel CO2 jij kunt besparen

Klik hier om te ontdekken hoeveel CO2 jij kunt besparen op basis van jouw opgegeven brandstofverbruik.

CO2 reductie, meerdere wegen leiden naar Rome

Om te voldoen aan de strengere CO2-normen, staat de transportsector voor een keuzemoment in de zoektocht naar duurzame oplossingen. Voor Hoekstra B.V. uit Sneek was het overstappen naar HVO100 een strategische zet, gedreven door toewijding aan een schonere toekomst. Terwijl de Europese Commissie een verscherping van CO2-reductiedoelen aankondigt, wordt de vraag actueel of HVO100 de brug kan vormen naar volledig emissievrij transport. Hoekstra B.V. staat open voor deze uitdaging en omarmt een scala aan oplossingen om duurzaamheid te bevorderen. Zoals Christien Lycklama à Nijeholt, directeur van het familiebedrijf, benadrukt: “Er zijn meerdere wegen naar Rome.”

Sinds 2021 rijdt het gehele wagenpark van Hoekstra B.V. op HVO100. Een bewuste keuze. ‘Wij denken als familiebedrijf natuurlijk ook na over wat je wil nalaten. Een betere wereld begint bij jezelf. Vanuit die gedachte is de overstap van fossiele brandstof naar HVO100 als biobrandstof gemaakt,” aldus Christien Lycklama à Nijeholt, directeur en mede-eigenaar van Hoekstra B.V. uit Sneek. Het is een beslissing waar nog steeds positief op wordt teruggekeken. “Het was een makkelijke overstap.”

CO2-normen

De CO2-normen voor vrachtauto’s zijn door de Europese Commissie onlangs nog aangescherpt. Tegen 2040 moeten nieuwe vrachtauto’s een CO2-reductie van 90% ten opzichte van 1990 realiseren. Alle nieuwe voertuigen moeten tegen die tijd aan de eisen voor zero-emissie voldoen. Het gebruik van hernieuwbare brandstoffen zoals HVO, is echter nu al een manier om CO2 te besparen. Is HVO100 dan een geschikte tussenoplossing? Een kwestie waarover de meningen verdeeld zijn.

Meerdere wegen

Hoekstra B.V. sluit haar ogen niet voor nieuwe ontwikkelingen. Volgens Lycklama à Nijeholt leiden meerdere wegen naar Rome. ‘Ik geloof heel erg in een en-enverhaal. Het doel is een beter klimaat. Er zijn meerdere oplossingen om dat doel te behalen. Bijvoorbeeld minder lege kilometers, hernieuwbare brandstoffen, waterstof, elektrisch en misschien wel een technologie die we nu nog niet kennen. Het zou goed zijn als de overheid ondernemers meer ruimte geeft voor de uitvoering om CO2 te besparen. Voor de een is dit beter, voor de ander dat.’

Meer weten?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Meld je dan aan voor het webinar: “De reis naar duurzaam transport” op woensdag 19 juni 2024 van 16-17 uur. Christien Lycklama à Nijeholt is als één van de tafelgasten ook aanwezig. Bekijk het programma hier