slider logo

Blauwe Diesel EN590

 

Blauwe Diesel EN590 is van constante kwaliteit en voldoet het hele jaar door aan de richtlijnen van de EN590 brandstofnormering. Onze Blauwe Diesel EN590-brandstoffen bestaan uit de beste kwaliteit duurzame HVO brandstof, samengesteld met de meest hoogwaardige fossiele diesel.

Blauwe Diesel EN590 is geen biodiesel

Blauwe Diesel EN590 is géén biodiesel en bevat géén biodiesel. Onze producten zijn dan ook gegarandeerd biodiesel (FAME)-vrij. Mede hierdoor zijn de Blauwe Diesel EN590-producten het hele jaar door winterbestendig en minimaal beveiligd tot -20 graden Celsius of lager. Hierdoor is de kans op winterproblemen, zoals bacteriegroei en verstopte brandstoffilters, heel klein.

Blauwe Diesel EN590 is een drop-in fuel

Dat betekent twee dingen. Enerzijds dat je zonder aanpassingen aan de motor kunt overstappen op Blauwe Diesel EN590. Anderzijds dat je op ieder willekeurig moment kunt wisselen van Blauwe Diesel EN590 naar fossiele diesel én andersom. Dit omdat fossiel diesel en Blauwe Diesel EN590 met elkaar gemixt kunnen worden.

Afbeelding: Blauwe Diesel EN590

De kenmerken van Blauwe Diesel EN590

EN590 genormeerd

 

Waar staat Blauwe Diesel EN590 nu voor? De naam Blauwe Diesel is nog wel te begrijpen. Het is een diesel die blauw van kleur is. Maar waarom staat er EN590 achter? Welnu, de letters EN staan voor Europese Norm. Een norm is een vastgesteld aantal regels en voorwaarden waaraan een product in de Europese Unie moet voldoen. De EN590 is de normering waaraan alle diesel in de Europese Unie moet voldoen.

Waar moet je dan aan denken? Het gaat dan onder andere om de minimale smering, het vlampunt, de vorstbeveiliging en het maximale zwavelgehalte in de dieselbrandstof. Zo kent de EN590 norm meer dan twintig parameters met minimum en/of maximum waarden. Dat is enorm belangrijk. Als je diesel voldoet aan de EN590 norm, dan weet je dat de diesel van constante en hoge kwaliteit is en het hele jaar door dezelfde hoge kwaliteit behoudt.

 

Garantie motorenfabrikanten

Omdat er in de Europese Unie een vastgestelde norm voor diesel geldt, kunnen de dieselmotorenfabrikanten hun motoren afstemmen op deze dieselnorm. Hierdoor werken de dieselmotoren langdurig, betrouwbaar en zonder storingen en schades. Mede hierdoor zijn de fabrikanten in staat om jou als klant garantie te geven op hun motoren. Dit is dan wel onder de voorwaarde dat je het hele jaar door EN590 genormeerde diesel tankt.

Een voorbeeld: als je (per ongeluk) een keer benzine tankt en daarmee op een dieselmotor gaat rijden, dan gaat de motor kapot. Als je dan bij de leverancier van de motor komt en vraagt om de garantieregeling omdat je motor kapot is, dan zal de leverancier eerst controleren of je wel EN 590 genormeerde diesel hebt getankt. Als dit niet het geval blijkt te zijn, vervalt de garantieregeling van de leverancier en moet je zelf de kosten betalen. Het is dus van het allergrootste belang dat je diesel het hele jaar door voldoet aan de EN590 norm, zowel in de zomer als in de winter.

 

Niet genormeerde diesel verkrijgbaar?

Is er dan ook een niet genormeerde diesel te krijgen? Jazeker, wanneer je diesel vermengt met een te groot deel goedkope biodiesel om de prijs te verlagen, zal door de slechte kwaliteit van deze toegevoegde biodiesel de EN590 normering van de diesel vervallen. Ook het ontbreken van de vorstbestendigheid in de winter kan de EN590 norm laten vervallen.

Wanneer er door condens teveel water in je tank aanwezig is en er ontstaat bacteriegroei, dan vervalt ook per direct de EN590 normering en dus ook je garantie. Het is dus erg belangrijk om er zeker van te zijn dat je diesel zuiver is en van voortdurende hoge kwaliteit én boven alles voortdurend voldoet aan de EN590. Dat is de reden waarom wij dit in onze productnaam vermelden: Blauwe Diesel voldoet altijd aan de EN590 normering bij aflevering.

 

 

Lees meer

FAME – biodiesel vrij

 

FAME is de scheikundige afkorting voor het product ‘biodiesel’. De letters FAME staan voor ‘Fatty Acid Methyl Ester’. In het Nederlands betekent dit ‘vet zuur methyl ester’. Biodiesel produceren gebeurt op een eenvoudige wijze. Je neemt plantaardige olie en verwijdert hieruit een deel plantaardige vet (glycerine). Hierdoor wordt de plantaardige olie dunner, net als gewone diesel. Dit proces noemen we veresteren.

 

Vetzuren

Wat je dan overhoudt is een vetzuur: methyl ester, ook wel biodiesel genoemd. Het kenmerk van biodiesel is dat het dus een hoog vetzuurgehalte heeft. Vetzuren tasten enkelvoudige lakken aan, rubber producten en verschillende kunststoffen. In kunststoffen activeren ze de weekmakers waardoor kunststoffen zacht worden. In rubber onderdelen zorgen ze voor het opzwellen van rubber slangen en pakkingen.

 

Hygroscopisch

Biodiesel is daarbij ook sterk hygroscopisch, dit betekent dat het vocht aantrekt wat wordt opgenomen in de biodiesel. Vocht bevat zuurstof en zuurstof veroorzaakt oxidatie van de brandstof. Dit noemen we ook veroudering. Dit is tevens de reden dat biodiesel ook maar kort houdbaar is.

Een nog veel groter probleem is het veroorzaken van bacteriegroei door water in de brandstof. De oorzaak hiervoor is dus het hygroscopisch effect. Bacteriegroei door biodiesel veroorzaakt kapotte brandstofpompen en verstuivers. Dit zijn verreweg de duurste onderdelen in een moderne dieselmotor, dit loopt direct in de duizenden euro’s schade.

 

Hoogste dieselkwaliteit

Dat is de reden waarom alle Blauwe Diesel EN590-producten absoluut FAME vrij moeten zijn en blijven. Future Fuels Wholesale BV wil de allerhoogste kwaliteit toekomst bestendige dieselproducten leveren voor de Nederlandse markt. Wij kiezen eerst voor  de hoogste dieselkwaliteit en dan voor de scherpste prijs. Dat is de reden waarom wij geen biodieselproducten toepassen in onze brandstoffen.

 

 

 

Lees meer

Winterbestendig

Blauwe Diesel EN590 voldoet niet alleen aan de EN590 norm, maar zelfs aan de zwaarste groep binnen de EN590, de Arctic Class. Je hebt drie groepen binnen de Europese EN590 dieselnormering:

 • het warme klimaat (Zuid-Europa)
 • het gematigd klimaat (Midden-Europa)
 • het arctic klimaat (Noord-Europa)

 

Arctic Class 0

Arctic klimaat staat voor koude, winterse omstandigheden, zoals in de Scandinavische gebieden. De Blauwe Diesel EN590 van Future Fuels voldoet het gehele jaar door aan de Arctic Class 0. Dit betekent dat deze brandstof beschermd is tot 20 graden onder nul, het gehele jaar door.

 

Veiligheidssystemen

Dit is bijzonder waardevol voor noodstroomaggregaten voor ziekenhuizen en bedrijven, maar ook sprinklerinstallaties en dergelijke. Deze installaties kunnen door onze dealers het gehele jaar door worden voorzien van sterk winterbeveiligde brandstof. Je moet er toch niet aan denken dat in de winter deze veiligheidssystemen uitvallen door het uitvlokken van de dieselbrandstof?

 

 

Lees meer

CO2 reducerend

Blauwe Diesel EN590 reduceert CO2. Dit komt door het HVO-deel wat in de Blauwe Diesel EN590 is verwerkt. Hoe groter het deel HVO, hoe groter de CO2-reductie van de brandstof. Het getal direct achter de naam Blauwe Diesel geeft het deel HVO aan in procenten. Een Blauwe Diesel 20 bevat dus 20% HVO. Hieronder een overzicht van de reductiewaarden:

 • Blauwe Diesel 20    TTW -19,7%    WTW -18,2%
 • Blauwe Diesel 30    TTW -29,6%    WTW -27,3%
 • Blauwe Diesel 40    TTW -39,4%    WTW -36,4%
 • Blauwe Diesel 50    TTW -49,3%    WTW -45,5%

 

TTW = Tank To Wheel

Met deze afkorting bedoelen we het deel van de keten welke de brandstof aflegt vanaf de tank van het voertuig door de motor, waarmee de wielen van het voertuig worden aangedreven. Dat betekent praktische gezien dat de brandstof door de motor moet worden verbrand. TTW is daarmee de waarde aan CO2 die vrijkomt door de verbranding van de brandstof in de motor. De reductiewaarde geeft de hoeveelheid CO2-reductie in procenten aan, waarmee de Blauwe Diesel de CO2-uitstoot reduceert ten opzichte van het vergelijkbaar gebruik van gewone, minerale diesel.

 

WTW = Well to Wheel

Met deze afkorting bedoelen we de gehele keten, waarbij er mogelijk CO2 vrijkomt, vanaf productie tot aan het verbranden van de brandstof in de motor. Hier valt dus ook de productie en het transport onder. Denk daarbij aan het transport van de raffinaderij tot aan het tankstation waar je kunt tanken. Je kunt je voorstellen dat het produceren en het vervoer ook CO2-uitstoot. Daarom is de WTW-reductiewaarde altijd iets lager dan de TTW-waarde.

 

 

Lees meer

Emissiearm

 

Door het hoge cetaangetal in de Blauwe Diesel EN590-producten, verbrandt de brandstof sneller en dus completer. Anders gezegd, met een hoog cetaangetal heb je bij dezelfde beschikbare tijd voor verbranding een beter én schoner resultaat. Dit heeft tot gevolg dat je de beschikbare energie beter benut. Dit kan leiden tot een zuiniger verbruik of tot meer vermogen.

 

Lokale emissie

Lokale emissies zijn emissies die de gezondheid en het milieu beïnvloeden. Je moet dan denken aan roet/fijnstof (PM), onverbrande koolwaterstoffen (HC) en zwaveldioxide (SO2). Het is dus belangrijk dat we deze emissiewaarden zoveel mogelijk verminderen. Blauwe Diesel EN590 reduceert deze waarden aanzienlijk ten opzichte van minerale diesel. Kijk hiervoor in de tabellen op deze website.

 

Mondiale emissies

Mondiale emissies zijn de emissie die verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. Je moet dan denken aan kooldioxide (CO2) en stikstofoxide (NOX). Anders gezegd, deze emissies zorgen voor een isolerende werking van de dampkring.

 

Klimaatverandering

Dat betekent dat de zon overdag de aarde op kan warmen, maar dat zij ’s nachts steeds moeilijker haar warmte weer kan afstoten naar het heelal. Dit veroorzaakt een gestage opwarming van de aarde, met klimaatverandering tot gevolg.

 

 

Lees meer

Fossielarm

 

Blauwe Diesel EN590 is een door Future Fuels ontwikkelde brandstof uit hoogwaardige diesel met HVO. Het getal achter de naam geeft de hoeveelheid HVO aan in de brandstof. Onze HVO wordt geproduceerd en geleverd door Neste uit Finland. Zij gebruiken hiervoor fossiel vrije grondstoffen. Je moet dan denken aan plantaardige afval oliën die eerst een voedseldoel hebben gediend. Dit zijn grondstoffen die niet uit aardolie of uit aardgas zijn gemaakt.

 

Verminder gebruik fossiel grondstoffen

Hiermee zijn onze Blauwe Diesel EN590-producten fossiel arm. Het getal achter de naam Blauwe Diesel geeft de besparing in procenten aan in vergelijking met minerale diesel als het gaat om het gebruik van fossiele grondstoffen.

 

Doet u mee?

In 2019 haalden de gezamenlijke oliemaatschappijen meer dan zeven kubieke kilometer aardolie uit de grond. Wat heeft dit voor geologische gevolgen op de korte en midden lange termijn? We weten uit eigen ervaring wat de gevolgen zijn van de aardgaswinning in Slochteren. Door het gebruik van Blauwe Diesel EN590-producten draagt u een serieus steentje bij aan het verminderen van gebruik van fossiele grondstoffen.

 

 

Lees meer

ISCC-EU gecertificeerd

Blauwe Diesel EN590 is als product ISCC-EU gecertificeerd. ISCC-EU ziet erop toe dat de Europese richtlijnen, met betrekking tot duurzame brandstoffen, van de Renewable Energy Directive (REDII), worden nageleefd:

 

        Op sociaal gebied

 • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen
 • Wetgeving tegen kinderarbeid

 

        Op maatschappelijk gebied

 • Geen ‘food for fuel’ problematiek
 • Geen voedselprijsopdrijvend effect

 

        Op milieugebied

 • Oerbossen en -wouden wijken niet voor productie bio-oliën
 • Natuurgebieden blijven intact en worden beschermd

 

 

Lees meer

Deels circulair

 

Het opwerken van afval tot een hoogwaardiger product is een mooie ontwikkeling. Veel afvalsoorten werden voorheen verbrand of gestort. Nu worden afvalproducten steeds vaker opgewerkt tot een product met een nieuw en beter doel. Blauwe Diesel EN590 is dus afval verminderend.

 

Hoogwaardig eindproduct

Het duurzame HVO-deel in de Blauwe Diesel EN590 wordt geproduceerd uit afvaloliën van plantaardige herkomst. Uit deze grondstoffen wordt een paraffinische HVO-brandstof geproduceerd. Deze is qua kwaliteit beter dan de gewone minerale diesel, dus een hoogwaardig eindproduct. 

 

 

Lees meer

Deels herwinbare grondstoffen

 

Herwinbare grondstoffen raken nooit op, je kunt ze elk jaar opnieuw produceren. Dit in tegenstelling tot fossiele grondstoffen, zoals olie en gas. Ondanks dat we hier nog veel van hebben, is deze bron niet onuitputtelijk.

 

Voedseldoel

Blauwe Diesel EN590 wordt deels geproduceerd uit herwinbare en duurzame grondstoffen, zoals plantaardige afvaloliën. Deze plantaardige oliën moeten eerst wel een voedseldoel hebben gediend. Deze grondstoffen voldoen aan het ISCC-EU keurmerk.

 

 

Lees meer

Technische informatie over Blauwe Diesel EN590

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste technische kenmerken van de Blauwe Diesel EN590 brandstoffen.

Kenmerk Blauwe Diesel 20 Blauwe Diesel 30 Blauwe Diesel 40 Blauwe Diesel 50 Diesel B7
Cetaangetal >54 >56 >58 >60 >51
Energiewaarde >35,55 >35,45 >35,35 >35,25 >35,65
Biodieselvrij
CFPP -20 -20 -20 -20 -18/0
Zwavel <5 ppm <5 ppm <5 ppm <5 ppm <10 ppm
Wear Scar <400 <400 <400 <400 <460

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste duurzaamheidskenmerken van de Blauwe Diesel EN590 producten.

Kenmerk Blauwe Diesel 20/50 LNG CNG GTL Diesel
Fossiel arm
CO2 reducerend
Emissiearm
Deels herwinbaar
Deels circulair
ISCC genormeerd

Deze tabel geeft een overzicht van de gemiddelde emissie reductiewaarden van Blauwe Diesel EN590 producten.
Richtwaarde gebaseerd op een gemiddelde uitstoot van een doorsnee dieselmotor.

Product PM NOX CO HC SO2 CO2
Omschrijving Roet/fijnstof Stikstofoxide Koolmonoxide Hydro Carbons Zwaveldioxide Kooldioxide
Blauwe Diesel 20 12% 3% 10% 10% 20% 18%
Blauwe Diesel 30 18% 4% 15% 15% 30% 27%
Blauwe Diesel 40 24% 6% 20% 20% 40% 36%
Blauwe Diesel 50 30% 8% 25% 25% 50% 45%

Deze tabel geeft een overzicht van de verschillende CO2 reducties van Blauwe Diesel EN590 producten.

Product WTT (Well To Tank) TTW (Tank To Wheel) WTW (Well To Wheel) Reductie in %
Diesel (fossiel) 0,82 2,66 3,47 Peil
Blauwe Diesel 20 0,71 2,13 2,84 18,2
Blauwe Diesel 30 0,65 1,87 2,53 27,3
Blauwe Diesel 40 0,60 1,61 2,21 36,4
Blauwe Diesel 50 0,55 1,35 1,89 45,5

Deze tabel geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van Blauwe Diesel producten. (bron: co2emissiefactoren.nl)

Product Herwinbaar CO2 reductie Fossiel arm Circulair Biodiesel vrij Emissie reductie Winterbestendig Normering ISCC
Diesel (fossiel) 0% 0% 0% 0% EN590
Blauwe Diesel 20 20% 18,2% 20% 5-10% EN590
Blauwe Diesel 30 30% 27,3% 30% 10-15% EN590
Blauwe Diesel 40 40% 36,4% 40% 15-20% EN590
Blauwe Diesel 50 50% 45,5% 50% 20-25% EN590

Blauwe Diesel is EN590 genormeerd

Europees geregistreerd

Blauwe Diesel EN590-producten zijn uniek in hun soort en alleen leverbaar door geautoriseerde dealers van Future Fuels Wholesale. Blauwe Diesel EN590 is daarom ook Europees geregistreerd én vastgelegd. Dat zie je terug in het Blauwe Diesel EN590-logo, welke is voorzien van een kleine R in een cirkeltje rechtsboven in het logo. De registratie wordt op Europees niveau bewaakt door een gespecialiseerd bureau.

De enige echte Blauwe Diesel EN590

Merkbewaking is nodig, omdat er met name in de Nederlandse markt meerdere dieselleveranciers zijn die zeggen ook Blauwe Diesel te leveren. Het wordt dan ‘een soort blauwe diesel’ genoemd, maar dat is het in het geheel niet. Deze producten voldoen niet aan de hoge productspecificaties van Future Fuels Wholesale. In deze producten komt onder andere FAME (biodiesel) voor, ze zijn niet het gehele jaar door, of zelfs in het geheel niet, winterbestendig. Daarnaast wordt er veelal geen HVO toegevoegd, waardoor ook de CO2-reductie niet wordt gehaald. Doel van deze leveranciers is om de kostprijs te drukken en dat gaat ten koste van de kwaliteit van de brandstof én de dieselmotor van de eindgebruiker.

Wat Blauwe Diesel EN590 niet is…

Blauwe Diesel EN590 is géén GTL (dit product wordt gemaakt van aardgas). Blauwe Diesel EN590 is ook géén FAME (biodiesel) en bevat ook geen FAME (biodiesel).

Blauwe Diesel EN590 geeft geen problemen, zoals oplossen van vuil, opzwellen van rubbers of het veroorzaken van bacteriegroei. Wie zegt dat dit wel zo is, is niet goed op de hoogte en verwart Blauwe Diesel EN590 met FAME (biodiesel). Een typisch voorbeeld van de klok en de klepel. De genoemde klachten komen namelijk voort uit het gebruik van FAME (biodiesel). Dit is ook de reden dat alle Future Fuels-producten FAME (biodiesel) vrij worden afgeleverd.

 

Afbeelding: Blauwe Diesel EN590

Aanbestedingen met Blauwe Diesel EN590

Duurzaamheid speelt in steeds meer aanbestedingen een rol. Veel gemeenten en overheden zoeken naar duurzame alternatieven voor brandstof in hun aanbesteding. De brandstoffen van Future Fuels zijn hiervoor uitermate geschikt. Op de volgende pagina’s gaan we in op de mogelijkheden om als opdrachtgever of opdrachtnemer duurzame brandstoffen op te nemen in het aanbesteden.

 

Onze producten


Blauwe Diesel 20

 • Drop-in fuel
 • EN590 genormeerd
 • Famevrij
 • Winterbestendig
 • CO2 reducerend
 • Emissiearm
 • Fossielarm
 • ISCC-EU
 • Deels circulair
 • Deels herwinbaar
Downloads
API (Algemene Product Informatie) - op aanvraag
VIB (Veiligheids Informatie Blad) - op aanvraag
Co2 Emissiefactoren - op aanvraag
PIB (Product Informatie Blad) - op aanvraag
LAP (landelijke advies prijzen) - op aanvraag

Blauwe Diesel 30

 • Drop-in fuel
 • EN590 genormeerd
 • Famevrij
 • Winterbestendig
 • CO2 reducerend
 • Emissiearm
 • Fossielarm
 • ISCC-EU
 • Deels circulair
 • Deels herwinbaar
Downloads
API (Algemene Product Informatie) - op aanvraag
VIB (Veiligheids Informatie Blad) - op aanvraag
Co2 Emissiefactoren - op aanvraag
PIB (Product Informatie Blad) - op aanvraag
LAP (landelijke advies prijzen) - op aanvraag

Blauwe Diesel 40

 • Drop-in fuel
 • EN590 genormeerd
 • Famevrij
 • Winterbestendig
 • CO2 reducerend
 • Emissiearm
 • Fossielarm
 • ISCC-EU
 • Deels circulair
 • Deels herwinbaar
Downloads
API (Algemene Product Informatie) - op aanvraag
VIB (Veiligheids Informatie Blad) - op aanvraag
Co2 Emissiefactoren - op aanvraag
PIB (Product Informatie Blad) - op aanvraag
LAP (landelijke advies prijzen) - op aanvraag

Blauwe Diesel 50

 • Drop-in fuel
 • EN590 genormeerd
 • Famevrij
 • Winterbestendig
 • CO2 reducerend
 • Emissiearm
 • Fossielarm
 • ISCC-EU
 • Deels circulair
 • Deels herwinbaar
Downloads
API (Algemene Product Informatie) - op aanvraag
VIB (Veiligheids Informatie Blad) - op aanvraag
Co2 Emissiefactoren - op aanvraag
PIB (Product Informatie Blad) - op aanvraag
LAP (landelijke advies prijzen) - op aanvraag

Onze dealers

Wiersma Olie & Techniek BV

Dealer
Bezit tankstations en levert aan bedrijven met een opslagtank
Appelhof 7-9
8465 RX Oudehaske

0513 - 87 00 27
info@wiersma-bv.com
Postcode gebied
Noord-Nederland Kaart: Wiersma Olie & Techniek BV

De Pooter Olie

Dealer
Bezit tankstations en levert aan bedrijven met een opslagtank
Polenweg 16
4538 AP Terneuzen

0115 - 61 34 38
info@depooterolie.nl
Postcode gebied
Zuid-west Nederland Kaart: De Pooter Olie

Vissers Energy Group

Dealer
Tankstations & Homebase
Stationsstraat 90
5961 HS Horst

077-3999200
info@vissersenergygroup.nl
Postcode gebied
Zuid-oost Nederland Kaart: Vissers Energy Group

GP Groot

Dealer
Bezit tankstations en levert aan bedrijven met een opslagtank
Vennewatersweg 2b
1852 PT Heiloo

088-472 0300
sales@gpgroot.nl
Postcode gebied
Noord-Holland Kaart: GP Groot

Varo

Dealer
Bezit tankstations en levert aan bedrijven met een opslagtank
Waalhaven Z.Z. 11
3089 JH Rotterdam

+31 (0)88 1007000
einfo@varoenergy.com
Postcode gebied
Midden Nederland Kaart: Varo

Waar kan ik Blauwe Diesel EN590 tanken?

Neem contact met ons op

Overige informatie

Sticker en merchandise aanvragen

Wil jij een sticker voor op je auto, bus of vrachtwagen? Dat kan! Stuur ons een mailtje waarin je aangeeft voor wat voor voertuig je een sticker wilt ontvangen en we sturen hem zo snel mogelijk naar je op.

 

Vraag hier je stickers aan

Spreekbeurt pakket (basisschool)

Ga jij een spreekbeurt geven op school over een van onze brandstoffen? We sturen je graag een pakketje met spulletjes voor je spreekbeurt! Laat je ons weten welk cijfer je hebt gekregen voor je spreekbeurt? Vinden we leuk!

Vraag je spreekbeurtpakket aan

Onderzoek en scriptie pakket (HBO)

Doe jij je scriptie over duurzame brandstoffen of de brandstoffen van de toekomst? Via onderstaande link kun je een informatiepakket aanvragen. Specifieke vragen kun je ook in het contactformulier kwijt.

Vraag hier je scriptiepakket aan
Bij de Blauwe Diesel EN590-producten staat het getal achter Blauwe Diesel voor het % HVO.  Blauwe Diesel 30 bestaat dus voor 30% uit HVO en voor 70% uit diesel. Blauwe Diesel 50 voor 50% uit HVO en voor 50% uit diesel. Hoe hoger het % HVO in de Blauwe Diesel EN590, hoe duurzamer de brandstof. 
De afkorting van HVO is Hydrotreated Vegetable Oil. Dit betekent een met waterstof behandelde plantaardige (afval)olie. HVO is een 'containerbegrip'. Je hebt goede en slechte HVO-brandstoffen. De kwaliteit van de HVO is afhankelijk van de grondstoffen, de voorbehandeling van de grondstoffen en het productieproces zelf. Voor de productie van Blauwe Diesel EN590 wordt gebruik gemaakt van de beste en meest duurzaamste HVO welke wordt geproduceerd door Neste uit Finland. Blauwe Diesel EN590 wordt dus samengesteld uit een hoogwaardige diesel met een HVO. Beide producten zijn op al deze fronten de beste keuze.
Als je iets deels uit afval maakt, kan dat dan wel goed zijn? Het antwoord is: ja. Blauwe Diesel EN590 is technisch zelfs beter dan fossiele diesel. Het bevat geen water, geen biodiesel en verbrandt schoner en efficiënter. Daarnaast is Blauwe Diesel EN590 Europees genormeerd met de EN590 norm. Blauwe Diesel EN590 is geen biodiesel en bevat ook geen biodiesel. Hierdoor zijn alle aan biodiesel gerelateerde klachten dan ook niet van toepassing.
 In Nederland is het verplicht dat er een percentage biobrandstof wordt toegevoegd aan de fossiele brandstoffen. Dit noemen we ook wel de verplichte bijmenging. Dit percentage is in 2020 16,4%. Dat wil zeggen dat iedere liter brandstof voor 16,4 % uit een biobrandstof moet bestaan. HVO en biodiesel zijn beide biobrandstoffen, echter qua kwaliteit zeer verschillend. Helaas worden deze brandstoffen vaak door elkaar gehaald. In onderstaande tabel vind je de zes grootste verschillen tussen HVO en Biodiesel.
HVO FAME
1 Kans op bacteriegroei zéér klein Grote kans op bacteriegroei
2 Stoot water af Trekt water aan (hygroscopisch)
3 Winterbestendig tot -28°C Winterbestendig tot -5°C
4 Bevat géén vetzuren Bevat vetzuren
5 EN15940 genormeerd Niet EN genormeerd
6 Is een synthetische brandstof Is een biologische brandstof
7 Lang houdbare brandstof Zeer beperkt houdbare brandstof
Ja, Blauwe Diesel EN590 is een drop-in fuel. Dat wil zeggen dat je zonder aanpassingen aan de motor direct kunt overstappen op Blauwe Diesel EN590. Blauwe Diesel EN590 is dus geschikt voor iedere dieselmotor, jong en oud. Sterker nog, Blauwe Diesel EN590 is een betere brandstof dan fossiele diesel welke motor je ook hebt.
Bedrijven met een eigen tankopslag kunnen op deze pagina contact opnemen met de dealers van Future Fuels. Future Fuels heeft een landelijk dekkend netwerk aan dealers door het gehele land. Met dit netwerk kan Future Fuels bedrijven in heel Nederland voorzien van Blauwe Diesel EN590.
Blauwe Diesel EN590 is voor particulieren en bedrijven beschikbaar op diverse tanklocaties in Nederland. Op deze pagina vind je onder tanklocaties een overzicht van onze Blauwe Diesel EN590-tanklocaties in Nederland.
Blauwe Diesel EN590 is een EN590 genormeerde brandstof. De EN590 is een Europese normering waar brandstoffen binnen Europa aan dienen te voldoen. Alle voertuigen in Europa, en dus ook jouw voertuig, zijn vrijgegeven voor de Blauwe Diesel EN590. Dit betekent dus ook dat je met behoud van garantie kunt overstappen op Blauwe Diesel EN590.
Blauwe Diesel EN590 is technisch geschikt voor alle dieselmotoren, dus ook dieselmotoren in schepen en generatoren.
Wij kunnen heel veel opschrijven, maar de Renewable Energy Directive uit Europa bepaalt wat duurzaam is en wat niet. Zij stellen op Europees niveau ook vast hoe de CO2-reductie berekend moet worden. Dit wordt onder andere gecontroleerd door de organisatie van het ISCC. Het ISCC zorgt voor een duurzaamheidsketen, die op grond van de RED-wetgeving alle grondstofstromen en eindproducten volgt. Dit moet worden vastgelegd in een uitgebreide administratie, voorzien van certificaten, en gecontroleerd worden door externe auditoren. Zowel de HVO-producent, als Future Fuels Wholesale, haar dealers en het product Blauwe Diesel EN590 zijn ISCC-EU gecertificeerd. De duurzaamheid is daarom volkomen geborgd.
De (meer)prijs van Blauwe Diesel EN590 t.o.v. fossiele diesel is afhankelijk van het feit waar en in welke volumes je deze brandstof afneemt. Maar natuurlijk is het ook van belang welk type product je kiest (20-50). De literprijs op een tankstation is afhankelijk van de kortingen die door desbetreffende tankstations worden gehanteerd. En voor bedrijven met een eigen opslagtank is de literprijs natuurlijk weer anders opgebouwd, dit a.d.h.v. de grote van een tank (1.000 ltr. of 10.000 ltr.) en de jaarafname. Kortom de (meer)prijs van Blauwe Diesel EN590 ligt gemiddeld tussen de € 0,05 en € 0,15 per liter afhankelijk van de afname in liters, de keuze qua mix en of je op een tankstation tankt of een eigen opslagtank hebt. Voor de exacte meerprijs van onze Blauwe Diesel EN590-producten verzoeken wij dan ook om een offerte op te vragen bij een van onze dealers.
Blauwe Diesel EN590 heeft een hoger cetaangetal dan die van de fossiele diesel. Een hoger cetaangetal betekent een betere, schonere en volledige verbranding. Dit resulteert in een betere brandstofbenutting en dat betekent; of een brandstofbesparing, of een gelijk verbruik, maar méér vermogen.
Ja, je kunt Blauwe Diesel EN590 vermengen met fossiele diesel. Technisch gezien geeft dit geen belemmeringen. Daarnaast is dit ook wel handig mocht je bijvoorbeeld niet in de gelegenheid zijn om Blauwe Diesel EN590 te kunnen tanken. Echter, enkele positieve eigenschappen van Blauwe Diesel EN590 komen wel te vervallen. De Blauwe Diesel EN590 is dan namelijk niet meer winterbestendig en bacteriewerend. Dit, omdat in de fossiele diesel biodiesel zit.
Bacteriegroei ontstaat vaak door de biodiesel die aan de fossiele diesel is toegevoegd. Dit probleem is er niet bij Blauwe Diesel EN590. In Blauwe Diesel EN590 zit namelijk géén biodiesel (FAME-vrij). Daarnaast kan bacteriegroei in de brandstof ontstaan door opgenomen water. Dit is bij Blauwe Diesel EN590 ook niet het geval. Deze scheidt het water juist goed af, zodat waterscheidingsfilters perfect werken. Hiermee is de kans op bacteriegroei in de brandstof vrijwel nihil. Bacteriegroei heeft water en zuurstof nodig om te groeien. Zorg er wel altijd voor dat de tank geen vrij water bevat: dát kan in iedere brandstof leiden tot bacteriegroei.
© 2023 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric