Contact

Stel hier je vraag

Gebruik dit contactformulier, bel ons of stuur ons een mailtje.

Wil je ons bezoeken?

Dat kan op het volgende adres:

Appelhof 7

8465 RX Oudehaske

Contactgegevens

Postbus 333
8440 AH Heerenveen
info@futurefuels.nl

Telefoonnummer

Algemeen: +31(0)85 - 48 90 221

Tanklocaties

Veelgestelde vragen

  • Veelgestelde vragen algemeen
  • Verkrijgbaarheid, tanken en tankpas
Selecteer een categorie om de bijbehorende veelgestelde vragen te weergeven

Blauwe Diesel is technisch beter dan gewone diesel. Blauwe Diesel bevat minder water ( het trekt ook geen water aan), het verbrand schoner en de brandstof is zuiverder. Hiernaast vind je de specificaties van Blauwe Diesel ten opzichte van gewone diesel.

De EN15940 norm is de Europese norm waaraan Blauwe Diesel B100 moet voldoen. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen waaraan de brandstof moet voldoen, waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt. De Blauwe Diesel B100 voldoet aan de EN15940. Als een dieselmotor is vrijgegeven voor deze norm dan kan de Blauwe Diesel B100 gebruikt worden met behoud van de garantie.   De ASTM D975 norm is de Amerikaanse norm waaraan Blauwe Diesel B100 moet voldoen. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen waaraan de brandstof moet voldoen, waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt. De Blauwe Diesel B100 voldoet aan de ASTM D975. Als een dieselmotor is vrijgegeven voor deze norm dan kan de Blauwe Diesel B100 gebruikt worden met behoud van de garantie.     De EN590 norm is de norm waaraan fossiele diesel moet voldoen. Deze norm bestaat uit verschillende onderdelen waaraan de brandstof moet voldoen, waarbij soms een maximale en soms een minimale waarde geldt. De fossiel diesel voldoet aan de EN590. Als een dieselmotor is vrijgegeven voor deze norm dan kan de fossiele diesel gebruikt worden met behoud van de garantie. Of je voertuig vrijgegeven is voor Blauwe Diesel (HVO) vindt je in de handleiding van je auto.   Of je voertuig vrijgegeven is voor Blauwe Diesel (HVO) vindt je in de handleiding van je auto. Mocht je twijfelen neem dan contact op met je dealer of de fabrikant.  
Ja, de dieselmotor loopt op Blauwe Diesel stiller dan op fossiele Diesel. Dit heeft te maken met het hoge cetaangetal. Hierdoor verbrand de Blauwe diesel beter en completer. Hierdoor loopt de motor stiller en soepeler.
De scheikundige naam van Blauwe Diesel is HVO. Dit is de afkorting voor Hydrotreated Vegetable Oil. Deze term staat voor een met waterstof behandelde plantaardige (afval) olie. HVO is een “container begrip”. Je hebt goede en slechte HVO producten. Dat kan gelden voor de grondstoffen die gebruikt zijn voor de brandstof maar ook voor de brandstof zelf. Blauwe Diesel is een HVO die op al deze fronten de beste keuze is. Dat betekend dat de grondstoffen, de productie en de logistiek  zorgvuldig  worden gecontroleerd en bewaakt op kwaliteit.
Blauwe Diesel is geen biodiesel. Biodiesels behoren tot de groep van de FAME producten (Fatty Acid Methyl Ester). Blauwe diesel behoort tot de groep HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Blauwe Diesel heeft dezelfde molecuulstructuur als fossiele diesel. Biodiesel heeft een heel andere molecuulstructuur, en bevat veel vetzuren. Dit geldt in het geheel niet voor Blauwe Diesel.  
Fossielvrij Diesel wordt gemaakt van aardolie of aardgas (GTL: Gas To Liquid). We noemen dit ook fossiele dieselproducten. Blauwe Diesel wordt niet gemaakt van aardolie of aardgas. Daarom noemen wij Blauwe Diesel fossielvrij. Emmisie arm Blauwe Diesel is een zuivere vloeistof, een brandstof met een heel hoog cetaangetal. Het cetaangetal zorgt ervoor dat de zuivere vloeistof sneller en dus veel schoner verbrandt dan fossiele diesel. Het gevolg hiervan is dat Blauwe Diesel na verbranding bijna geen uitlaatgassen meer produceert. Klimaatneutraal Dit heeft betrekking op de CO2 uitstoot. Groene stroom noemen we vaak klimaatneutraal, omdat tijdens het rijden van een elektrische auto op groene stroom er geen CO2 wordt uitgestoten. Bij Blauwe Diesel wordt door de groei van de plant t.b.v. de plantaardige olie, de CO2 eerst onttrokken uit de lucht. Pas bij het verbranden van de Blauwe Diesel komt deze CO2 weer terug in de lucht. Bij het verbranden van Blauwe Diesel voegen we dus geen extra CO2 toe aan het milieu. Dit stukje van de keten noemen we ook wel TTW (Tank To Wheel).
Jazeker, bij de uitlaat komt CO2 naar buiten die de plant in het seizoen daarvoor aan de lucht heeft onttrokken. Dat noemen we CO2 neutraal. Maar Blauwe Diesel moet ook worden geproduceerd en getransporteerd. In dit proces wordt er wel CO2 toegevoegd aan het milieu. Als je deze uitstoot vergelijkt met de productie en transport van fossiele diesel dan is de CO2 uitstoot bij Blauwe Diesel maar liefst 89% lager. Er zijn verschillende manieren om CO2 uitstoot te berekenen. De meeste bekende rekenwijzen zijn  well to tank (wtt) tank to wheel ( ttw) en well to wheel (wtw)  Hieronder vind je een overzicht van de specificaties van Blauwe Diesel per rekenwijze. Bron: www.co2emmisiefactoren.nl
Blauwe Diesel wordt gemaakt van afvalproducten en is daarom een circulair product. Het afvalproduct bestaat uit resten van plantaardige oliën uit de voedingsmiddelenindustrie. In deze sector wordt heel veel gebruik gemaakt van plantaardige oliën voor voedselbereiding. Alle plantaardige afvalolie producten die daarbij vrijkomen, kunnen wij gebruiken als grondstof voor Blauwe Diesel.
Nee, er wordt voor de productie van Blauwe Diesel geen palmolie gebruikt. Palmolie moet ook niet gebruikt worden voor brandstof, maar voor voeding. Wel kunnen we de afvalproducten gebruiken die vrijkomen wanneer de palmolie klaar is gemaakt voor menselijke consumptie in voedingsmiddelen. Deze afval werd voorheen gestort of verbrand in een verbrandingsoven maar kan nu worden gebruikt om Blauwe Diesel te maken.
Of je voertuig vrijgegeven is voor HVO brandstoffen vindt je in de handleiding van je auto. Mocht je twijfelen neem dan contact op met je dealer of de fabrikant. In de Scandinavische landen, Amerika en Canada rijdt het overgrote deel aan dieselvoertuigen ook op dit product. Daar noemen ze het HVO.
Omdat Blauwe Diesel de roetuitstoot reduceert tot wel 70% in vergelijk met fossiele diesel, wordt de EGR klep in de motor ook veel minder gauw vuil. Dit is goed voor de motor. Alle uitlaatgas nabehandel systemen worden minder zwaar vervuild door Blauwe Diesel.
Blauwe Diesel is technisch geschikt voor alle dieselmotoren, dus ook dieselmotoren in schepen en generatoren. Het voordeel van Blauwe Diesel is dat je geen last meer hebt van rook en reuk van uitlaatgassen (als je voor de wind uit vaart). In de salon van het schip ruik je niet meer de dieselgeur vanuit het motorcompartiment. Als je morst met tanken heb je geen milieuschade veroorzaakt. De motor loopt stiller, waardoor er minder trillingen en geluidsoverlast ontstaat. En bij elke verbruikte liter Blauwe Diesel reduceert je maar liefst 89% CO2 ten opzichte van fossiele diesel.
Wij kunnen heel veel opschrijven, maar de Renewable Energy Directive uit Europa bepaalt wat duurzaam is en wat niet. Zij stellen op Europees niveau ook vast hoe de CO2 reductie berekend moeten worden. Dit wordt onder andere gecontroleerd door de organisatie van het ISCC. Het ISCC zorgt voor een duurzaamheidsketen, die op grond van de RED wetgeving alle grondstofstromen en eindproducten volgt. Vanaf de grondstof tot aan het eindproduct, de Blauwe Diesel. Dit moet worden vastgelegd in een uitgebreide administratie voorzien van certificaten en gecontroleerd door externe auditoren. De fabrikant Neste, Future Fuels en het product Blauwe Diesel zijn ISCC-EU gecertificeerd. De duurzaamheid is volkomen geborgd.
Blauwe Diesel kent technisch geen nadelen en op het gebied van duurzaamheid verslaat het de fossiele diesel op alle fronten. Maar een goed product is ook duurder geprijsd.
De prijs van Blauwe Diesel is  afhankelijk van de grondstofprijzen, 20 tot 25 cent hoger dan de gewone fossiele diesel. De prijs van Blauwe Diesel ontwikkeld zich anders dan de fossiele diesel. Dit komt omdat de grondstoffen waaruit de brandstof wordt gemaakt niet gelijk zijn.
Het verbruik van Blauwe Diesel is gelijk aan reguliere diesel.
Qua uitstoot is een oude dieselmotor die draait op Blauwe Diesel minstens zo schoon, zo niet schoner dan de nieuwste dieselmotoren op gewone diesel. Bij een milieuzone wordt helaas niet gekeken naar het type brandstof, maar naar het type motor. En een oude motor komt er niet in, ook niet op Blauwe Diesel.
AdBlue is een product wat uit water bestaat met een beetje ureum. Dit kun je niet gebruiken als brandstof. Het heeft als doel om de NOx (stikstofoxide) te reduceren.  Blauwe Diesel is een brandstof en heeft een lagere NOx uitstoot dan fossiele diesel bij verbranding (stikstofoxide). De reductie hiervan verschilt per motor en kan variëren van 3% tot 20%. De AdBlue systemen meten de hoeveelheid NOx in het uitlaatsysteem. De AdBlue wordt ingespoten om de uitstoot van NOx te reduceren. Wanneer ze minder NOx meten wordt er minder adblue ingespoten.
Nee, Blauwe Diesel schuimt in het geheel niet. Als het brandstofpistool afslaat, hoeft je niet lang na te tanken om de tank goed vol te krijgen.  
Helaas, je kunt zich alleen aanmelden als je bent ingeschreven in het Handelsregister. De Blauwe Diesel tankpas is alleen bedoeld voor zakelijk gebruik door ondernemers en zzp'ers.
Future Fuels heeft haar  Blauwe Diesel tankpassen ondergebracht bij diverse dealers in Nederland. Dit betekent dat je binnen 5 (werk)dagen na aanvraag de tankpas(sen) per post ontvangt van de dealer die in jou regio zit. Indien je geen voorkeur voor pincode(s) hebt aangegeven, wordt er wegens veiligheidsredenen een aparte brief met pincode(s) verzonden.
Stuur een e-mail naar jou regio dealer en geef hierin duidelijk aan welke tankpas(sen) en per wanneer je deze wenst af te melden, Je kunt ook telefonisch de tankpas(sen) afmelden via 0513-870027. Beëindigde tankpas(sen) hoeven niet retour. Knip de passen uit veiligheid wel door, zodat deze niet meer bruikbaar zijn.
 Wanneer je een Blauwe Diesel tankpas aanvraagt, dan betaald je de actuele pompprijs.
Dit is afhankelijk van het aantal liters brandstof die worden afgenomen. Grootverbruikers kunnen in aanmerking komen voor extra korting. Stuur jou regio dealer een email of bel voor meer informatie.
De Blauwe Diesel tankpas kan niet worden gebruikt voor spaarpunten of shopaankopen.
Een overzicht van al onze tanklocaties vind je hier .  
 Met de Blauwe Diesel tankpas kun je naast de Blauwe Diesel 100 ook de standaard Diesel, Benzine (Euro95) en AdBlue (mits aanwezig op tankstation) tanken.
De facturen worden digitaal verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven bij het aanvragen van de tankpas . Bij het aanvragen van de Blauwe Diesel tankpas wordt dan ook om je e-mailadres gevraagd, vul hier het e-mailadres in waarop je de factuur wilt ontvangen.
Betalingen inzake de Blauwe Diesel tankpas(sen) worden altijd geïncasseerd middels een automatische incasso. Deze incasso wordt wekelijks uitgevoerd door jou regio dealer.
Neem per email of telefonisch contact op met je regio dealer. Ze helpen je graag verder.
Neem per email of telefonisch contact op met je regio dealer. Ze helpen je graag verder.
Neem per email of telefonisch contact op met je regio dealer. Je regio dealer kan uitzoeken wat er aan de hand is.
Neem per email of telefonisch contact op met je regio dealer en vraag een nieuwe pas aan.
Neem zo snel mogelijk contact op met je regio dealer.  De regio dealer kan je tankpas blokkeren. Let op! Als je tankpas kwijt of gestolen is blijf je zelf verantwoordelijk voor de tankpas en de transacties.
Neem per email of telefonisch contact op met je regio dealer. Ze helpen je graag met het oplossen van dit probleem.
Geef je wijzigen per email door aan je regio dealer.
Bedrag Periode Aantal
€      150,00 Per dag   2 transacties
€     750,00 Per week   8 transacties
€ 2.500,00 Per maand 20 transacties
  Hierboven vind je het bedrag waarvoor je per dag/week/maand kunt tanken en het aantal transacties waar je dat over kunt verdelen.
Neem contact op met je regio dealer en vraag naar de mogelijkheden. .
© 2019 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric