Ontdek hoeveel CO2 jij kunt besparen

Klik hier om te ontdekken hoeveel CO2 jij kunt besparen op basis van jouw opgegeven brandstofverbruik.

Missie en visie

Missie en visie van Future Fuels

Missie

Future Fuels wil de wereld van vandaag écht een stukje beter maken. Duurzame, vloeibare brandstoffen zijn onze specialiteit. Wij zorgen er voor dat ondernemers met Blauwe Diesel en Neste MY Renewable Diesel (HVO100) stap voor stap minder vervuilend kunnen werken.

Door het gebruik van duurzame brandstoffen te stimuleren en fossiele brandstoffen te vervangen, dragen wij bij aan een duurzamere leefomgeving. Voor onszelf, maar vooral voor onze kinderen en kleinkinderen.

Visie

Future Fuels wil met de nadruk op homebase en wholesale leveringen de komende vijf  jaar in toenemende mate landelijk, maar ook  grensoverschrijdend, een belangrijke rol spelen in het leveren van duurzame brandstoffen en smeermiddelen.

De focus ligt hierbij op de transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen en smeermiddelen. Doelstelling is om de komende drie jaar 25% per jaar te groeien, om daarmee tot de top van toonaangevende duurzame brandstofleveranciers te behoren.