Ontdek hoeveel CO2 jij kunt besparen

Klik hier om te ontdekken hoeveel CO2 jij kunt besparen op basis van jouw opgegeven brandstofverbruik.

Woudagemaal stoomt op Neste MY Renewable Diesel

Het Woudagemaal in Lemmer bewees de afgelopen week weer goede diensten om wateroverlast in Fryslân te voorkomen. Het meer dan honderd jaar oude stoomgemaal voerde miljoenen kuub overtollig water af naar het IJsselmeer. Dat gebeurde op duurzame wijze. Het gemaal wordt sinds dit jaar gestookt op Neste MY Renewable Diesel (HVO100), geleverd door Future Fuels.

In de afgelopen eeuw werd het gemaal achtereenvolgens gestookt op kolen, stookolie en gewone diesel. Met de overstap naar HVO100 draait het gemaal op onze duurzame dieselbrandstof. Dagelijks bestuurslid Annet van der Hoek (Energietransitie & Duurzaamheid) van Wetterskip Fryslân is blij met de overstap: “We wurkje hurd om yn 2025 enerzjyneutraal en yn 2030 klimaatneutraal wêze te kinnen. Dat it histoaryske Woudagemaal no duorsum draaie kin is in prachtige stap.’’

Als het gemaal vol in bedrijf is wordt er ongeveer 15.000 liter olie per dag verstookt. Future Fuels moet de opslagtanks dan ook regelmatig bijvullen, zodat het Woudagemaal gereed is voor een volgende natte periode.

Stoomtechniek

Het honderd jaar oude stoomgemaal en UNESCO Werelderfgoed is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Voordat het stoomgemaal daadwerkelijk water weg kan pompen moet er eerst druk worden opgebouwd in de ketels. Hiervoor worden de ketels gevuld met water dat verwarmd moet worden tot er stoom ontstaat. Dit opstoken neemt ongeveer zes tot acht uur in beslag. Pas als er voldoende druk opgebouwd is, kunnen de vier machtige vliegwielen en acht ronde centrifugaalpompen in werking gezet worden. Gezamenlijk kunnen ze zo’n 6 miljoen m3 water per dag verpompen.

Energie- en klimaatneutraal

Met 27 rioolwaterzuiveringsinstallaties, 1000 poldergemalen, het Hooglandgemaal bij Stavoren en enkele kleinere zeegemalen is het waterschap een grote stroomverbruiker. Wetterskip Fryslân neemt verschillende maatregelen om in 2025 energieneutraal te zijn en in 2030 klimaatneutraal. Onder meer door energiebesparing en door zelf schone stroom op te wekken met zon- en wind.