Ontdek hoeveel CO2 jij kunt besparen

Klik hier om te ontdekken hoeveel CO2 jij kunt besparen op basis van jouw opgegeven brandstofverbruik.

Agrifirm zet Blauwe Diesel 50 in voor verlagen footprint baktarwe

Agrifirm is een samenwerking aangegaan met duurzame dieselleverancier Future Fuels om de footprint van baktarwe met 30% te verlagen. Twaalf telers uit het noorden, dit jaar samen goed voor een productie van zo’n tweeduizend ton tarwe, maken vanaf 1 mei 2024 gebruik van Blauwe Diesel 50. Na de oogst kan de balans worden opgemaakt, maar Jan Nammen Jukema (conceptmanager bij Agrifirm) heeft alle vertrouwen in deze proef. „Het product Blauwe Diesel heeft zich al bewezen. Het is niet alleen CO2 reducerend, maar door boeren ook gemakkelijk in te zetten.”

Agrifirm is een coöperatie die actief is in de veehouderij en akkerbouw. De organisatie is onder andere leverancier van diervoeders, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaaizaden. Daarnaast wordt er volop kennis gedeeld om boeren te helpen bij hun bedrijfsvoering. Als conceptmanager is Jan Nammen hier nauw bij betrokken. „Was de afgelopen decennia het voedselsysteem erop gericht om zo goedkoop en efficiënt mogelijk voedsel te produceren, je ziet nu duidelijk een verschuiving naar zo duurzaam mogelijk geteeld voedsel. Wij ondersteunen onze klanten hierin.”

Dossche Mills

Vanuit het Nederlandse Dossche Mills kwam bij Agrifirm de vraag binnen hoe de footprint van baktarwe verlaagd kan worden. Daarbij willen ze meer baktarwe in eigen land gaan telen. Veel baktarwe komt nu nog uit omliggende landen, zoals Duitsland en Frankrijk.

Vanuit het klimaatakkoord liggen er afspraken dat bedrijven als Dossche Mills de footprint met 50% moeten verlagen. „Ook de vraag vanuit de verwerkende industrie naar meer duurzame tarwe neemt toe. Zij moeten ook hun footprint verlagen. Tevens zien ze kansen om zich op marketingvlak goed te kunnen profileren met producten met een lagere footprint.”

Blauwe Diesel 50

Verlaging footprint

Agrifirm is met het vraagstuk van Dossche Mills aan de slag gegaan. Tijdens de teelt zijn er twee belangrijke footprint-veroorzakers. Enerzijds is dat de kunstmest, anderzijds de brandstof. Wat betreft de kunstmest levert Agrifirm diverse producten om de CO2-footpint omlaag te brengen. Denk aan groene kunstmest en nitrificatieremmers. Die kennis was dus al in huis. Op het gebied van de brandstof moest nog naar een oplossing worden gezocht.

Die is nu gevonden in het gebruik van Blauwe Diesel 50. „Het is voor de telers heel makkelijk. Ze kunnen zo overstappen van gewone diesel op deze HVO-brandstof en verder hoeven ze niets te veranderen. Alle motoren kunnen erop draaien. Enige is dat ze er wel iets meer voor betalen, maar door de verlaging van de footprint wordt de uitbetalingsprijs voor hun product ook automatisch hoger.”

Future Fuels levert Blauwe Diesel 50 in project met Agrifirm

Blauwe Diesel 50

In eerste instantie maken twaalf telers gebruik van Blauwe Diesel 50. Het is het eerste project waarvoor Agrifirm een samenwerking is aangegaan met leverancier Future Fuels. „In de teelt van elk gewas speelt brandstof natuurlijk een rol. Bij de ene teelt is dat procentueel natuurlijk meer dan de andere, maar in elke voedselketen kunnen we met deze HVO-brandstof in principe winst behalen. We zien dus zeker meer kansen in de agrarische sector, maar we zijn nu eerst begonnen met dit concept, juist omdat we in deze keten als Agrifirm ook zelf actief zijn.”

In het najaar van 2023 zijn de eerste gesprekken met Future Fuels gevoerd. Deze leverancier biedt naast de Blauwe Diesel 50, ook Blauwe Diesel 20, 30 en 40 aan. Het geeft gebruikers de mogelijkheid om stap voor stap te verduurzamen. Voor deze pilot is direct gekozen voor de Blauwe Diesel 50.

Ambitie

Dat heeft alles te maken met de doelstelling van dit project. „Onze ambitie is om in dit geval de footprint met 30% te verlagen. Daar hebben we een aantal producten voor ingezet. Door daarbij te kiezen voor de Blauwe Diesel 50 werd onze doelstelling haalbaar. Bovendien is deze brandstof kwalitatief ook nog eens beter dan gewone diesel, waardoor je een hoger rendement behaalt. Dat zullen de telers ook nog wel gaan ervaren. Wat ons betreft een mooie bijvangst.”

Agrifirm had overigens ook nog voor een HVO100 kunnen kiezen, maar dat werd kostentechnisch veel minder interessant. Je behaalt dan weliswaar ruimschoots je doel, maar je kunt het volgens Jan Nammen (nog) niet verwaarden in de keten.

De conceptmanager verwacht overigens dat de stap naar een HVO100 in de toekomst wel gezet wordt. De ambitie is immers om de footprint uiteindelijk met 50% te verlagen. „Dan heb je een HVO100 wel nodig.” Ook deze brandstof (Neste MY Renewable Diesel) kan door Future Fuels geleverd worden.