Inschrijven met duurzame brandstoffen

Wanneer aanbestedingen zijn gebaseerd op het EMVI ( Economisch Meest Voordelige Inschrijving) systeem, is het voor opdrachtnemers vaak ingewikkeld om de duurzame brandstoffen toe te schrijven naar de duurzaamheidskenmerken uit de aanbesteding. Onze website geeft veel informatie over de duurzame brandstoffen van Future Fuels Wholesale. Dit kan voldoende zijn. Mocht de aanbesteding omvangrijk zijn op het gebied van duurzaamheid, dan kunt u contact opnemen met onze tenderdesk.

 

Tenderdesk

Onze tenderdesk heeft veel ervaring en stelt haar expertise beschikbaar om ondernemers te ondersteunen in het aanbestedingstraject.U kunt hierbij denken aan de werkelijke CO2 reductie, het borgen van duurzaamheid, kwaliteit, leveringsgarantie, fabrikant verklaring en emissie reductie.Door de ervaring in het aanbesteden met duurzame brandstoffen kan Future Fuels Wholesale u als opdrachtnemer adviseren met de volgende onderwerpen:

MKI

De milieukostenindicator (MKI) is een indicator die de milieu-impact van een product uitdrukt in euro’s. Het weegt alle relevante milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product en telt deze op tot één enkele score.

LCA

Levenscyclusanalyse (LCA) van een product, ook wel well to wheel analyse genoemd, is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking.

EMVI

De term EMVI wordt gebruikt om aan te geven dat een aanbesteding niet 100% op de laagste prijs wordt gegund. Met EMVI doelt de aanbestedende dienst op kwaliteit en duurzaamheid. Ze vragen dan vaak om een plan van aanpak waarin je weergeeft hoe je een bepaald project gaat aanpakken.

Neem gerust contact op met Future Fuels Wholesale voor meer informatie of maak een afspraak voor een oriënterend gesprek.

© 2022 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric