Ontdek hoeveel CO2 jij kunt besparen

Klik hier om te ontdekken hoeveel CO2 jij kunt besparen op basis van jouw opgegeven brandstofverbruik.

HVO en Blauwe Diesel, wat is het verschil?

Mocht jij je een beetje verdiept hebben in de wereld van duurzame brandstoffen dan ben je de termen HVO en Blauwe Diesel vast al een keer tegengekomen. Vooral sinds het succes van de Elfwegentocht in Friesland, wordt Blauwe Diesel steeds vaker genoemd.  Maar ook de term HVO komt steeds vaker voorbij.  Maar wat is het verschil tussen HVO en Blauwe Diesel? In deze blog lees je daar meer over.

Onderscheid binnen brandstoffentypen

In Nederland kun je op dit moment verschillende brandstoffen krijgen.  De meest bekende daarvan zijn diesel, benzine en gas. Deze  brandstoffen hebben allemaal aardolie als grondstof, maar zijn verschillend vanwege de bewerkingsmethode. Er zijn ook brandstoffen die zich onderscheiden omdat ze een hele andere grondstof gebruiken. Bijvoorbeeld biodiesel en HVO. Binnen alle brandstoftypen zijn verschillende producten verkrijgbaar. Neem bijvoorbeeld diesel. Er bestaat excellium diesel ( Total) maar ook Ultimate diesel (BP). Beide brandstoffen vallen onder het brandstoftype diesel maar toch verschillen ze van elkaar. Datgene wat maakt dat deze brandstoffen tot hetzelfde type behoren is de wijze waarop de brandstof gemaakt wordt. De toevoegingen (additieven) die de diverse leveranciers doen aan de brandstoffen maken vervolgens dat deze brandstoffen zich binnen hun eigen soort kunnen onderscheiden.

Consistentie van HVO-brandstoffen

Blauwe Diesel valt onder het type HVO (Hydrothreated Vegetable Oil). Op dit moment kun je in Nederland diverse HVO-brandstoffen krijgen. Blauwe Diesel is een HVO, maar niet alle HVO is een Blauwe Diesel. Hoe zit dat nu? Net zoals in andere brandstoftypen bestaan er onderling verschillen tussen de diverse HVO-brandstoffen. Bij HVO is het zo dat de bewerkingswijze van de diverse HVO-brandstoffen in grote lijnen overeenkomen. Maar de grondstoffen, die per HVO-brandstof gekozen worden verschillen onderling behoorlijk. Daarnaast zijn de productiemethoden op belangrijke onderdelen dermate verschillend, dat de eindproducten in kwaliteit fors verschillen. En dat maakt dat niet elke HVO-brandstof dezelfde kwaliteit heeft. Het is zelfs zo dat er HVO’s op de markt zijn waarbij de grondstoffen constant anders zijn. Je snapt dat dit ten koste gaat van de consistentie en kwaliteit van de desbetreffende HVO  brandstof.

Hoe zit het met Blauwe Diesel ?

Het productieproces van Blauwe Diesel is zo doorontwikkeld, dat we bij de grondstoffen met de hoogste CO2-reductie ook de hoogste kwaliteit behalen. Voor Blauwe Diesel zijn parameters opgesteld waaraan de brandstof moet voldoen. Dit noemen we de EN15940 normering. Elke nieuwe batch Blauwe Diesel wordt dan ook getest op al deze parameters. De Blauwe Diesel behaald bij elke controle een negen op deze normering! Er zijn veel HVO-brandstoffen die een dikke onvoldoende krijgen en dus niet het gehele jaar EN15940 genormeerd zijn. Dat heeft grote invloed op de technische kwaliteit, winterbestendigheid en duurzaamheidsvoordelen van de desbetreffende  HVO brandstof. Bij het gebruik van zo’n brandstof loop je risico op schade en verlies van garantie bij je voertuig fabrikant. Bij het gebruik van Blauwe Diesel ben je altijd verzekerd van de beste kwaliteit en  heb je altijd een genormeerde brandstof in jouw tank.