Blauwe Diesel powered BY NESTE MY – het fossielvrije alternatief!

 

Friesland is de eerste provincie in Nederland die Blauwe Diesel powered by Neste MY gaat aanbieden. Blauwe Diesel is een duurzaam en hernieuwbaar alternatief voor fossiele diesel. Deze brandstof vermindert de uitstoot van broeikasgassen tot 90% en zorgt voor een forse vermindering van de schadelijke uitlaatgassen in de motor.

 

 

 

“We zijn blij met de samenwerking tussen Future Fuels Wholesale en Neste. Deze samenwerking maakt het mogelijk om onze hoogwaardige Blauwe Diesel powered by Neste MY aan te bieden aan alle bestuurders van dieselvoertuigen in Friesland. Neste MY Renewable Diesel wordt al op grote schaal gebruikt, met name in Finland, Zweden en Californië waar het bestuurders de mogelijkheid biedt om nu al emissiearm en fossielvrij te rijden, zonder dat de prestaties van de dieselmotor in gevaar komen ” zegt Peter Zonneveld, Vice President of Sales bij Neste.

 

“Future Fuels Wholesale is trots op de samenwerking met Neste om hiermee de Nederlandse markt te voorzien van hoogwaardige duurzame brandstoffen. Deze co-branding, op projectbasis, is een volgende stap in onze samenwerking, samen met de Friese Elfwegentocht en de Freonen Fan Fossyl Fry Fryslan. Dankzij deze unieke samenwerking creëren we de mogelijkheid om met fossielvrije mobiliteit te starten. We hebben er alle vertrouwen in dat ons voorbeeld in de rest van Nederland zal worden gevolgd “, zegt Germ Wiersma, directeur bij Future Fuels Wholesale.

 

Blauwe Diesel is een 100% HVO (hydrobehandelde plantaardige olie, geclassificeerd als geavanceerde biobrandstof), die volledig is geproduceerd uit hernieuwbare en duurzame afvalproducten in de raffinaderij van Neste in Rotterdam. De chemische samenstelling is vergelijkbaar met fossiele diesel en het gedraagt ​​zich als zodanig. Daarom zijn er geen wijzigingen nodig in de motoren, noch in de logistieke distributie ketens.

 

Blauwe Diesel powered by Neste MY zal een essentiële rol spelen in het fossielvrij maken van transport tijdens de Elfwegentocht. Neste werkt nauw samen met Future Fuels Wholesale, de Elfwegentocht en Freonen Fan Fossyl Fry Fryslan om het mogelijk te maken om twee weken lang fossielvrij te reizen. Dit evenement vindt plaats van 1-14 juli in de provincie Friesland in Nederland.

 

Verdere informatie:  

Peter Zonneveld, Vice President Sales, Neste, e-mail: peter.zonneveld@neste.com

Germ Wiersma, directeur, Future Fuels Wholesale, e-mail: gmwiersma@futurefuels.nl

 

Neste in het kort  

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) creëert duurzame oplossingen voor transport-, bedrijfs- en consumentenbehoeften. Ons brede assortiment van hernieuwbare producten stellen onze klanten in staat om de uitstoot van het klimaat te verminderen. Wij zijn ’s werelds grootste producent van hernieuwbare diesel, gezuiverd van afval en residuen en introduceren hernieuwbare oplossingen die ook geschikt zijn voor de luchtvaart- en kunststofindustrie. We zijn een technologisch geavanceerde raffinaderij van hoogwaardige olieproducten. We willen een betrouwbare partner zijn met zeer gewaardeerde expertise, onderzoek en duurzame activiteiten. In 2017 bedroeg de omzet van Neste EUR 13,2 miljard. In 2018 werd Neste tweede op de Global 100-lijst van de meest duurzame bedrijven ter wereld. Lees meer: ​​www.neste.nl

 

Future Fuels Wholesale in het kort

De start van Future Fuels Wholesale’s (FFW) gaat terug tot 1864 en tot op heden hebben ze verschillende brandstoftransities meegemaakt; van turf naar steenkool, van steenkool naar fossiele brandstoffen. De huidige transitie is van fossiele brandstoffen naar duurzame brandstoffen. In 1992 maakte FFW zijn eerste stappen in deze transitie door de introductie van biodiesel uit koolzaad (RME). Enkele jaren geleden kwam FFW in contact met Neste en startte de introductie van HVO als vervanger voor de biodiesel. In Friesland wordt HVO verkocht onder de merknaam “Blauwe Diesel powered by NESTE MY. Met twee depots en een dealernetwerk met vijf dealers en meerdere subdealers is FFW in staat om heel Nederland te voorzien van “Blauwe Diesel powered by NESTE MY. Lees meer: ​​www.blauwediesel.com

 

 

© 2022 futurefuels.nl | Ontwikkeld samen met Wefabric